VINTERTURNERING 2 - IMP - 2 av 3 kvelder teller

Navn Sum Kveld 3 kveld 2 kveld 1
Tom Anders Høiland - Snorre Aalberg 87 60 27 17
Even Ugland - Helge Wessel 84 58 -4 26
Helge Mæsel - Roald Mæsel 45 19 21 24
Helge Stornes - Samson Sundfjord 44 30 -26 14
Kjetil Hildal - Markus Bruno 41 -54 25 16
Jan Erik Drangsholt - Bjørn Fjellstad 39 39
Geir Brekka - Clas Gundersen - frk Hangeland 19 0 16 3
Gudmund Vingen - Hans Fredrik Hegtun 17 -1 18
 Stig Drangsholt - Jon Solli Hansen 16 -5 6 10
Frank Svindal - Hanne C Jensen -8 -2 -6
Inger Johanne Larsen - Thore Granheim -14 4 -18 -30
Sjur Erik Wangen - Guttorm Nilsen -36 -3 -33
Jan Arild Løvland - Dagfinn Iversen -57 -64 -47 -10
Knut Johansen - Glenn Mathisen -60 -45 -15 -70