VINTERTURNERING 1 - Sammenlagt..

Navn Sum Kveld 4 Kveld 3 Kveld 2 Kveld 1
Øystein Jensen - Erik Dahl 344.4 70.8 96.3 111.1 137
Roald Mæsel - Helge Mæsel 246.1 116.6 51.8 77.7 18.5
Inger Johanne Larsen - Thore Granheim 219.8 345.8 11.1 -137.1
Bente Ballestad-Helge Stornes 203.6 11.1 140.7 25.9 37
Tom Høiland - Snorre Aalberg 111 25.9 -18.6 103.7
RH larsen- Tor Willy Johannessen 88.8 -87.5 -3.7 48.1 44.4
Siri Sandnes - Åse Biribakken 18.5 18.5
Karl Christian Baumann m makkere 7.4 -7.4 -92.6 107.4
Stig Drangsholt - Markus Bruno -11.2 -70.9 -92.6 51.8 29.6
Egil Homme - Marianne Homme -50.1 -150 -118.6 218.5
Torleif Skarpholt - John Skogheim -81.5 -70.9 -81.5
Geir Brekka med makkere -163.5 -104.2 -7.4 -51.9
Nils Christian Ravnaas - Jon Solli Hansen -166.8 -151.9 -63 48.1