Vest Nord Øst  Syd
   1kl* pass 1hj*
pass 2NT pass 3ru
pass 3sp pass 4sp
pass pass pass    
<-- Nå klarer du vel denne?

Makker spiller ut kløver 8 til ditt ess Hva nå i lagturnering? (Nord har vist 18-19 med tre spar)

Før har jeg sagt at når bordet kommer ned, skal du skal telle hvor mange hp makker har. Da prøver du vel det? 
Han har 40 - (17/19 i nord + 9 i syd + 11 hos deg) = 1 til 3hp. Altså har makker maks en dame og evt en knekt hvis nord har oppvurdert. Det er ingen "ledige" konger til de evt. tre poengene hans.

Javel, hvilke muligheter har vi da? (Sett bort fra at han har DJx i spar. Da beiter kontrakten seg selv)

Bruk litt tid før du finner ut at:

Faktisk ikke verre enn at makkers dame er spardamen!! Det er jo langt fra usannsynlig og da spiller du?

Nå gir jeg deg hele given og selv da tror jeg noen (ikke du) sliter et nanosekund..

Spill ruter ess og mer ruter. Så kan du flytte deg til nord å prøve å vinne kontrakten.
Det går ikke lenger.

Ikke så vanskelig, men jeg tror en del av dine venner ville slitt ved bordet.