Senhøsten 2009


ª 96
© 974
¨ D8762
§ J96
ª K10874 ª E3
© J5 © EK1063
¨ K4 ¨ 10
§ D754 § E10832
ª DJ52
© D82
¨ EJ953
§ K
Vest Nord Øst Syd
Baumann Helge M Svinet Roald
     1hj dobl
1sp pass 2kl pass
2hj pass 3kl pass
4hj pass pass pass

Snorre Nils Tom Helge S
  1hj dobl
1sp pass 2kl pass
2hj pass pass pass
Enda et par spill fra 3.runde
som understreker at Baumann og Svindal var både flinkere og heldigere enn Team Mæsel.

I spillet til venstre var Frank Svindal mer aggressiv enn Tom. Det er ikke vanskelig å argumentere for både Tom sin pass og Frank sin 3kl. Denne gangen satt det greit og 10 stikk ga 10 nye IMP til Team Kvangraven. Jeg er ikke sikker på hva som er rett melding i andre runde av vest, men både Snorre og Karl C valgte å holde det på 2-trinnet. Sikkert noen som vil støtte kløveren.

Til høyre var det om å stoppe, men det var mest fordi ruteren satt 6-1. Nils satt press på Helge Mæsel som nesten ikke kunne gjøre annet enn å melde 4sp. Det ble beit med ruter til esset og ruter til stjeling. På det andre bordet valgte Tom en litt mer forsiktig linje og det passet Frank Svindal godt denne gangen da han også satte på bremsene i 3sp.

Begge disse spillene kunne svingt omtrent 20 IMP uten at noen kunne sagt verken det ene eller det andre.

BOEK har mening om både 4hj-motspillet og Lavintahl i forrige kamp. Terje Lie støtter redaktøren for første gang.

 

ª E9
© J974
¨ ED8652
§ K
ª KD54 ª J8763
© ED © 1052
¨ 74 ¨ KJ109
§ J10753 § D
ª 102
© K863
¨ 3
§ E98642
Vest Nord Øst Syd
Roald Nils Helge M Helge S
  1ru pass 1hj
dobl 4hj 4sp p.r

Baumann Tom Frank Snorre
  1ru pass 1hj
dobl 2hj 2sp 2NT*
pass 3ru 3sp p.r

ª D753
© D108
¨ D7
§ EKD7
ª KJ2 ª E108
© EKJ95 © 42
¨ K ¨ E10542
§ J1054 § 962
ª 964
© 763
¨ J9863
§ 83
Vest Nord Øst Syd
Baumann Tom Svinet Snorre
1hj dobl 1NT pass
3NT pass pass pass

Roald Nils Helge M Helge S
1hj dobl 1NT pass
2kl pass 2hj pass
2NT pass pass pass
Enda et rett valg...
Karl Christian bare klinte til med 3NT og regna med at Frank Svindal fremdeles gjorde de rette valg. Helt korrekt igjen, da Frank fant spardame etter å ha godspilt hjerteren med en gang.

Roald og Helge synes jeg var litt pysete denne gangen. Selvsagt kunne det være beit i utgang, men det måtte nesten være spill for det på en eller annen måte.                          lykke til videre, gutter..

 

    

ª 1043
© E6432
¨ K85
§ 63
ª AKJ76 ª D95
© KJ9 © 75
¨ EJ4 ¨ 932
§ 94 § D10872
ª 82
© D108
¨ D1076
§ EKJ5
Vest Nord Øst Syd
Baumann Tom Svinet Snorre
   2ru pass 2hj
2sp pass pass pass

Roald Nils Helge m Helge S
2hj pass 3hj
3sp pass 4sp pr.
Bridge is a bidders game..
Jo, det stemmer det jeg sa i går. Det var Frank og  Baumann som vant kampen. Det som er fint med å spille på BBO, er at en etterpå kan gå igjennom alle spilla og se hva som aktuelt skjedde. Frank og Karl Christian banga inn flere harde utganger, mens de var flinke og stoppa i andre spill der vi gikk beit. Dette er måten å vinne tette lagkamper på.

Til venstre et spill for å skryte litt av Nils og Helge Stornes. Roald Mæsel måtte i gang på 3-trinnet og kunne nesten ikke passe. En steinhard løft av broder, men gi makker litt kløvertilpass så er det fort mange stikk. Kanskje litt passivt av Snorre og selge ut i 2sp på det andre bordet, men mot fem hjerter og 3-7hp frista det ikke. Det har skjedd før at Tom har spar i denne possen.

Til høyre betydde begge åpningen 3-7hp og en majorfarge. Svinet byksa ut, mens Tom passa. Hjerter ut til esset og kløver i skift beiter, men Helge spilte ikke unaturlig ut en kløver.

Det er slike spill som det er så viktig å vinne. Selv utenfor sonen svinger de faktisk 13-14 IMP og i en lang lagkamp er det mange av dem. Slemmer er det få av.

 

ª 5
© 1076
¨ EJ105
§ KJ1052
ª 1087632 ª ED94
© K94 © D5
¨ 3 ¨ KD872
§ E76 § D3
ª KJ
© EJ832
¨ 964
§ 984
Vest Nord Øst Syd
Snorre Nils Tom Helge S
2ru pass 2hj pass
2sp pass pass pass

Baumann Helge Frank Roald
2ru pass 2hj pass
2sp pass 4sp p.r


 

ª EK1076
© D5
¨ 954
§ E63
ª DKn8 ª 9754
© Kn87 © K3
¨ EK2 ¨ DKn103
§ Kn1087 § 942
ª 5
© E109632
¨ 876
§ KD4
Vest Nord Øst Syd
Tom Svindal Snorre Baumann
        2hj
pass 4hj pass pass
pass         
Det reneste vrøvl!! 
Det er fint at dere sender inn meninger om spill. Når dere er stormester og mere, så må jeg likevel forvente at dere har tenkt igjennom spillet før dere kommer med bastante meninger. Mange som analyserer spill, er utrolig resultatorienterte og lager nye regler etter som det passer med de aktuelle korta. 

Tarjei Eck Hansen er en svært dyktig og hyggelig mann, men når han mener at øst skal legge først ruterdame under makkers ess, så knekten under kongen lurer jeg på om det har rabla helt! Det aller verste er at en kanskje enda flinkere spiller, Espen Larsen, gir 100% støtte til Bodø. Det eneste fornuftige i Espen sin mail, er når han takker for vår fine hjemmeside..

Hadde nå denne måten å legge ruteren på forlangt sparskift, så kunne jeg trodd at hjerneblødningen bare hadde rammet deler av den øverste etasjen. Neida, ruteren på denne måten er er et "omvendt Lavintahl-signal som ber makker IKKE spille kløver!" Du skal derimot fortsette ruter og kanskje gi spilleren et stikk på 9xx mot 10xx.

Denne gangen ser øst ned på ruter 10. En annen gang har altså spillefører ruter 10xx. Hvis han hadde fått sitt tiende stikk på den fordi de fire øverste ramla på hverandre i stikk en og to, hadde spillet vært en ubestriden vinner av idiotprisen 2010, utdelt allerede den første uka i januar. Eller kanskje øst skal legge annerledes hvis han har DKn53 i stedet for DKn103. Og makker skal tolke det rett?

Nei, en kan ikke legge Lavintahl utenom i de situasjoner det er helt opplagt at det skal skiftes farge. Dette er selvsagt ikke en slik situasjon. Verken øst eller vest kan vite at det skal skiftes. Hva om øst hadde hatt bare DKn3 da? Kan han ikke legge treeren da heller eller må han gi spillefører for tieren? Eller kanskje ruter dame i stikk en er feil. Her er regelen jeg håper alle er enig i: "Første kortet er styrke/svakhet og det neste er fordeling. De ganger det er 100% opplagt å skifte farge, brukes Lavintahl. Et høyt kort ber om høyeste ledige farge, et lavt kort ber om den laveste.:"

Jeg tar selvkritikk på at jeg mente min ruter tre som fordeling fra gjenværende. Det betyr at jeg har DJ3 eller DJ?3. Jeg mener at ruter knekt i stikk to betyr akkurat det MOTSATTE av hva Espen og Tarjei mener. "Vi kan ikke ta flere stikk i denne fargen. Altså har jeg DKnxxx." Det peker ikke på skift til noe bestemt farge. Der må makker bruke hodet.  (ruter knekt fra DKnxxx kan aldri godspille tieren hos syd. Makker har ikke AK blokk, da spiller han ut kongen.)

Erik Dahl og Tore ME Jensen er like skråsikker og tar like mye feil. De mener vest skal underspille ruter konge og være inne på ruter konge i stikk tre. Hvordan skal øst vite at han ikke skal skifte til kløver i stikk tre? Det var derfor makker spilte inn øst. Kan ikke vest ha AKxx i ruter og Kkn i kløver. Syd har f.eks Dxx,AKn9xxx,xx,D10.

Nei, noen ganger må en bruke skallen og mer eller mindre gjette seg fram til hva som er rett. At en skal lage nye regler, nye signaler og nye motspillskonvensjoner fordi det passet akkurat denne gangen, det holder ikke.


 

I min verden kan ikke ...
et kort bety to ting. Tarjei Eck Hansen mener at min kløver 3 i spillet litt under var Lavintahl til kløver. Her tror jeg mange vil være uenig. Først viser jeg at jeg har ruter knekt og etterpå hvor mange ruter jeg har slik at makker kan vite hvor mange ruterstikk vi kan ta. At jeg skal kunne vite at et kløverskift er rett eller galt, er da vel helt umulig. Selv om jeg skulle ha kløver konge. Skal ikke jeg gi makker den ene opplysningen jeg kan?

Hei Snorre.. 
Skal makker skifte til kløver eller ikke? Jeg har en litt annen innfallsvinkel til løsningen av problemet, makkerskap.Når jeg sitter på din plass, vil jeg spørre hva jeg vil, og hvordan kan jeg få det til. Jeg vil ikke ha skift til kløver og jeg vil ha fortsettelse i ruter. Da må jeg sørge for det. Derfor legger jeg ruter knekt under Kongen, ikke kløver 3.
Fra Tom sin plass, vil det samme spørsmålet være. Dersom det er slik at makker har QJ103 og vil ha skift til kløver, hvordan skal han få det til? Han må forvente å få hjelp av deg.
 
Mvh
Tarjei

 

Team Kvangraven er best i byen..
Det var helt jevnt i 33 av gårsdagen 36 spill i rundekampen mellom våre to lag i 3.runde. Det var vel ingen toppkamp når det gjelder prestasjoner, men stødig og godt fra begge lag.  Baumann og Svinet synes jeg kanskje var det paret som gjorde det aller best, uten at jeg har den fulle oversikten. 

Snorre og Tom svikta på to av de tre siste spillene. Den ene var en meldemiss hvor vi dobla hjem 2hj med overstikk. I spillet under så det ut som Tom hadde et reelt valg. Hadde du klart det bedre?

HER er første halvrunde. HER er andre. Du kan kun se spillet fra åpent rom.


ª EK1076
© D5
¨ 954
§ E63
ª DKn8 ª 9754
© Kn87 © K3
¨ EK2 ¨ DKn103
§ Kn1087 § 942
ª 5
© E109632
¨ 876
§ KD4
Vest Nord Øst Syd
Tom Svindal Snorre Baumann
        2hj
pass 4hj pass pass
pass         
Hvilken konge har du, makker? 
Når du ser alle kortene, virker det helt hjerndødt det Tom fant på. Sett deg likevel inn i hans situasjon i stikk tre. 2hj viser sekskort og 8-10 hp.

Han spilte ut ruter ess som jeg la damen på. Så ruter konge og jeg la fordeling fra gjenværende med treeren. Da vet Tom at vi kan ta tre ruterstikk, men det beiter ikke kontrakten.

Jeg tror mange ville spilt en ruter i stikk tre og foldet hendene for at vi hadde et stikk til. Da hadde det gått bra denne gangen, men kan ikke spillefører meget godt ha EKxxxx i hjerter og kløver dame? Da har jeg kløver kongen. Når jeg kommer inn på den tredje ruteren, kan ikke jeg fjerne kløver esset og kontakten står som hakka poteter, når syd tar ut trumfen og godspiller sparen med kløver ess som inntak.

Tom spilte meg for kløver konge og skifta kløver i stikk tre! Karl Christian tok ess, konge i spar, fant hjerteren og kunne notere 620 og masse IMP til laget sitt. 

I ettertid er nok kanskje ikke dette så bra likevel. Har syd x,AKxxxx,xxx,Dxx stikker han med kløver ess, tar ut trumfen, kaster en ruter på sparen og spiller kløver mot dama. Å slippe kløveren er vel ikke noe alternativ. Da hadde jeg kommet inn på den tredje ruteren for å spille kløver gjennom dama. 
Har syd dobbel kløver og dobbel spar, er Tom sitt motspill rett. Spillefører må nesten slippe kløveren hvis han har xx,AKxxxx,xxx,Dx fordi han har ikke inntak til å ta dobbelkappen i spar.

Ikke vet jeg hva som er best...
   

 

 


ª K432
© Kn965
¨ 10432
§ Kn
ª D1087 ª E965
© EK © 87
¨ KDKn ¨ 765
§ 9865 § ED107
ª Kn
© D10432
¨ E98
§ K432
Vest Nord Øst Syd
AK Ann MM MH Stine H
      1NT 2kl
dobl 2hj dobl pass
4sp pass pass pass
Ann Karin i toppform!! 
Damene trener flere ganger i uka under supervison av GEO. Det er bare å ta ut Ann Karin og Marianne på landslaget med en gang!

1NT er 10-13, 2kl: kløver + major, doblingen opplysende, 2hj for pref, doblingen opplysende og 4sp godt meldt.

I alle fall når du stikker den utspilte kløver knekten med esset, spiller hjerter til esset og så spar dame!! Tre ganger trumf og ruter.

Det er til å få tårer i øynene av.


    

 

formannen starta best...
denne gangen i par Jan Erik Drangsholt. Jan Erik er et levende bevis på at det å være en god kortspiller er det viktigste i bridge. Ingen skal beskylde han for å være et meldefantom, men sett han til å spille en NT-kontrakt så vil det bli godt med stikk.
Fine 12 par. Vi har plass til enda flere. 

RESULTATER 

Legg merke til Kvangravens plassering. Jeg fulgte med han i går kveld og vet at han spilte dårlig BARE for å gi oss falsk trygghet før torsdagens battalje. Stille før stormen, kalles det..

Det har også vært snakk en stund om å framskynde etappen i Tour de Ski på torsdag slik at den ikke skulle konkurrere med vår sending på BBO. "Det får da være måte på. Det er da tross alt bare 3.runde i NM lag.."

Vi er også glad for at forturneringen til SIB, formiddagsbridgen i Bergen om et par helger, trekker godt med folk. Har du ikke meldt deg på, er Kåre K glad for enda flere. HJEMMESIDE

Arendal Monrad ønsker flere..
Aust-Agder åpent monrad lag
 
Arrangeres i Arendal lørdag 16. januar med oppstart 10.30. Vi har 7 påmeldte lag og 2-3 lag til fra Aust-Agder som melder seg på snart. Utfordrer spesielt vinner 2 siste år VIEGO og RUTER 7 som i fjor anført av frøken Kaspersen knuste laget bestående av Nils K. Kvangraven, Petter H. Linqvist, missfornøyd Olsen og Per Elvin Pedersen.
 
Turneringsledelse og regnskap utføres av Markus Bruno med BridgeMate og anses for å være i særdeles trygge hender.
 
Påmelding : http://nbfdata.bridge.no/turneringer/turnering_detalj.asp?ID_turnering=2093
 
Hilsen
TMU Aust-Agder

 Oppstart våren 2010..
Vi begynner spillinga i kveld, tirsdag til vanlig tid. Det blir en 4.kveld parturnering i januar. De tre beste kveldene teller i sammedraget.
 
Resultater julebridge..
Bjørn Børre Leinan stiller alltid opp og sender :

Her er resultatet fra julebridgen på Ganndal onsdag 30. desember. Ikke mindre enn 54 par!! http://nbfdata.bridge.no/Turnering/default.asp?Fil=10264004

Og her er resultatet fra Juleswissen i Stavanger 27. og 28. desember 

http://nbfdata.bridge.no/Turnering/default.asp?Fil=107322-Juleswissen2009

mvh Bjørn BB

 


ª DKn1093
© D76
¨ 5
§ EKD5
ª 654 ª E87
© EK9852 © Kn3
¨ 43 ¨ K982
§ 72 § Kn1083
ª K3
© 104
¨ EDKn1076
§ 954
Vest Nord Øst Syd
2ru 2sp pass 3sp
pass 4sp pass pass
pass         
Lars Allard skryter av makker 
Bridge handler om å sette motparten på prøve. Lars forteller selv:

Hei Snorre,

Unge lovende Vidar Smith fant en lur spilleføring i dette spillet fra 3. runde nm-klubblag der øst ble satt på en ekkel prøve.

Utspill: Kløver knekt som gikk til nords ess. Deretter fulgte ruter til dama, ruter ess og vekk med en hjerter fra handa. Så spar konge som gikk til øst sitt ess. Øst fortsatte med spar til Vidar's dame. Spar knekt tok ut trumfen. Nå spilte unge lovende Smith en liten kløver mot bordets 9'er! Øst tenkte at hvis spillefører har hjerter ess og ikke kløver dame må han legge liten. Altså noe sånt som dette hos vest: xxx, KD9xxx, xx, Dx hos vest. Øst trodde dette var mere sannsynlig enn den faktiske sitsen siden vest ikke åpnet med 3 hjerter. Han fulgte opp resonnementet med å legge liten kløver. Smith kunne kort tid etter notere 10 velfortjente imp i riktig kolonne etter å ha lest kortene korrekt og sett at øst faktisk ville få et reelt problem.       Vikersund slo ut fjorårsvinnerne fra Toppbridge i 3.runde. 
       Du får trøste deg med at det er flere gode lag som blir
       slått ut i tidlige runder, Kvangraven..

Resultater julebridge..
Det er mange av arrangørene som er ivrige til å sende innbydelser til turneringene sine. "Kan du legge ut denne, Snorre?"
Da synes jeg dere kan sende resultater tilbake slik at de som fortjener skryt kan få det..

Namdalseid Cup ble suverent vunnet av Jørn Arild Ringseth og Øystein Lerfald.
Team Mæsel spilte lagkamp i går mot kaninen & venner. Kaninen tok en fin andreplass..

(og er det noen som har lyst til å melde seg på SIB, er det bare å gjøre det. Alltid hyggelig å se at tallene oppe der øker.)

 

ª ED87
© KD3
¨ ED4
§ ED2
ª KKn105
© E65
¨ 762
§ KKn3
Dette kan du nok..
men det er ikke sikkert makkeren din er like trygg. Mange ville nok spilt NT på disse korta, men du var flink som stoppa i 6sp. Det er masse honnørpunkter, men dubliserende verdier.

Kløver ti ut. Så tre ganger trumf. Alle dere som tar ruterkappen tidlig, går beit. Du som har lest din ABC ser at det alltid er en rutertaper, så du legger ned ruter ess etter å ha tatt ut trumfen. Tre ganger hjerter og to ganger kløver. SÅ spiller du ruter til damen. 

Du har ikke tapt noe i forhold til de som tar kappen, men når fordelingen er som til høyre får du endelig belønning når øst er innspilt og må gi deg det tolvte stikket når han spiller til dobbelrenons..
 
ª ED87
© KD3
¨ ED4
§ ED2
ª 43 ª 962
© 104 © Kn9872
¨ Kn10853 ¨ K9
§ 10987 § 654
ª KKn105
© E65
¨ 762
§ KKn3

4 dager til rundekamp mot Kvangraven.
Vi gleder oss og venter en jevn affære..

 

KM MIX 17.jan kl 10.00 i Mandal..
Påmelding til Erik Jørgensen 38261050 så kjapt som mulig.

5 dager til Kvangraven kanskje får bank!! 
Kampen om sørlandets bridgeære står torsdag 7.jan kl 18.00. Da braker Team Mæsel og Team Kvangraven sammen i 3.runde NM lag. Endelig skal vi få avklart hvem som er best her i byen, en gang for alle.

Du skal få følge oss LIVE på BBO. All annen bridgeaktivitet i det ganske land bør legges øde denne kvelden. Vårt lag planlegger en uke på La Manga, vi skal spise bare karbohydrater og klibrød. Luringen har bestillt Willy Railo. Ingenting vil bli overlatt til tilfeldighetene. Taper jeg denne kampen, blir det min hittil største nedtur ved det grønne bord.

Det komme ikke til å skje!! Jeg lover å gi alt jeg har, kjære lagkamerater.

Full støtte fra Island.
Stefan Jonsson spilte SIB for et par år siden. Han leser hjemmesida vår og klarte ikke la være å komme med en kommentar til Lavintahl-diskusjonen. Hyggelig.. Vi ønsker samtidig alle islendinger et godt nytt år og god bedring..


  
ª 9 ª -
© 987 © EKDKn876
¨ EKD1098 ¨ 6
§ EKn8 § 109765
  
Vest Nord Øst Syd
Snurr Hurra Helge S luringen
        1sp
2ru 4sp 6hj pass
pass pass
Praktisk bridge av Stornes.......
En ting er å kunne mange konvensjoner og mange signaler. Ofte dukker det opp situasjoner der en må gjette hva som er rett. Helge Stornes er flink i disse posisjonen. Ikke minst fordi han er uredd. "Jeg har gått beit før jeg.." sier han ofte.

6hj var et praktisk og godt bud. Når ruterknekten satt dobbel ble det alle stikkene, men 1460 er pluss i alle turneringer.

         Jeg synes du meldte bra jeg, Helge..

 

ª K5
© D
¨ KKn1098
§ KKn1098
ª Kn94 ª 32
© EK9842 © Kn63
¨ 72 ¨ ED53
§ 72 § 6543
ª ED10876
© 1075
¨ 64
§ ED
Vest Nord Øst Syd
2hj 3ru 3hj 4sp
pass pass pass   
Vi stopper Lavintahl-debatten i denne omgang....
men registrerer at meningene er mange. . Harald Skjæran får avslutte innsendingen og han er ikke enig med meg. Harald mener at kløver knekt ikke har noe med å vise tieren, men at det er et slags styrkekast. "For  meg ser det ut til at det er best å fortsette med kløver.."  Det var altså en tredje eller fjerde oppfatning av hva det høyeste ledige kortet i en slik posisjon betyr.

Siden jeg er redaktør, får jeg komme med det siste innlegget fra forsvarets side. Det aller viktigste er å avklare NÅR det er en Lavintahl-situasjon. Er det det minste tvil om det er opplagt at det skal skiftes farge, vil styrke/svakhet ha rang foran alle andre signaler. Kun når begge i makkerparet ser at det vil være feil å fortsette den utspilte fargen, kommer Lavintahl inn i bildet.

Hvilke kort legges det Lavintahl-signal med? 
I min verden er regelen svært enkel: "Så tydelig som mulig". Det samme hver gang. Jeg orker ikke forskjellig regler avhengig om vi har meldt fargen, om vi har støtta hverandre eller om vi har tre, fire fem eller seks mulig kort å velge mellom. Om bordets singelton er den tredje, sjette eller tiende største bryr jeg med selvsagt ikke om.

I praksis er det kun det høyeste og det laveste kortet som ikke allerede er synlig for deg, som vil være entydige. Husk at spillefører som regel kan ødelegge signaler ved å skjule sitt laveste/høyeste kort. Derfor er det galematias at ikke de to eneste tydelige kortene skal brukes til fargeskift-signal, men som styrke/svakhet eller for å vise den tangerende honnøren. I det siste tilfelle en som regel helt uinteressant opplysning. (jmf det jeg har sagt om det femte høyeste kortet)

Spillet til venstre. I min verden er dette superenkelt, men alle dere som ikke legger høyest/lavest som Lavintahl må da slite?  Som vest spiller du ut hjerter ess og hva skal makker i øst legge?

Vi er vel alle enige om at dette er en posisjon for fargeskift. Bommer vi skiftet, tar spillefører sannsynligvis MANGE stikk. Noe mindre enn HHxxxx og en del i minor er vel ikke mulig. Jeg legger hjerterknekt i øst. Det høyeste ledige kortet ber om skift til den høyeste ledige fargen. Da beiter vi dette når øst spiller tre runder ruter.. Jeg kan ikke skjønne annet enn at dere som ikke kan legge knekten (fordi den enten viser tieren eller betyr det Harald Skjæran sier) kun beiter slike kontrakter i 50% av tilfellene, de gangene du gjetter rett i vest.

Legges sekseren som Lavintahl, kan vet være midterste ("jeg vet ikke hva som er rett"-signalet) fra 1065, det kan være høyeste fra 653 eller laveste fra Kn76. Altså komplett ubrukelig. Har jeg motsatt minor i øst, legger jeg hjerter 3 og beiter kontrakten da også. Den gangen jeg har EDxx kløver og Kn76 i hjerter er heller ikke min hjerter 6 tydelig. Sånn er det bare.

 

ª K952
© 54
¨ 85
§ Kn9876
ª Kn4 ª 10876
© DKn10962 © 83
¨ D76 ¨ EK432
§ D4 § E2
ª ED3
© EK7
¨ Kn109
§ K1053
Vest Nord Øst Syd
2hj pass pass 2NT
pass pass dobl pass
pass pass      
Lavintahl i avkast 
Nå blir det verre, men logikken er den samme i mitt hode. Spillet er fra en nylig avholdt juleturnering og spillet ble en katastrofe for ØV. Jeg mener det burde vært mulig å løse problemet med et par tettere avtaler. Kanskje praktisk bridge å legge liten kløver på knekten, det hadde vel fort gitt beit. Det er ikke poenget denne gangen.

2hj viser 8-10 hp og sekskort farge. Den utspilte hjerter damen gikk til esset. Øst la hjerter 8. Nå fulgte tre ganger spar fra taket. På den siste la vest hjerter knekt. Så kløver knekt fra bordet. 
 
Her mente vest å vise med hjerter knekt at fargen var tett. I mitt hode er det en 100% bortkasta opplysning. Hvis øst kommer inn og spiller hjerter, vil fargen være godspill uansett hvordan den ser ut under DJ. Kommer vest inn, klarer han vel selv å se hvordan fargen sin ser ut?

Øst stakk med kløveresset og spilte hjerter (!!). Han vet at vest har minst fire honnørpoeng utenom major. Er dette f.eks kløver konge og Knx i ruter, må øst gjøre som han gjorde for å beskytte vest sitt inntak. Har vest Dxx i kløver er dette også et greit motspill. Nå ser du helt sikker hva som skjedde. 

Er ikke dette også en slags Lavintahl-posisjon? Kan ikke vest sitt hjerteravkast brukes til å fortelle noe om hvor han har de andre poengene sine? F.eks ved å legge den minste hjerteren med Kx(x) eller Dxx i kløver og den høyeste hjerteren med ruterdama gardert?

Alle kort kan ikke bety noe i bridge. Det blir for slitsomt. Likevel mener jeg at skal en ikke utnytte slike posisjoner til å signalisere, blir det unødvendig mye gjettverk i spillet.


Øystein med flest klubbpoeng i høst..
Han samler 107 stykker, syv flere enn formann Bruno. Gledelig og bra innsats av Magne og Roald HL. Det er bra å hevde seg over tid i klubben vår. Nivået er jevnt og høyt.

HER er lista. HER er alle resultatene i Excel.

 

 

GOD JUL TIL DERE ALLE!!
Et forhåpentligvis fint år nærmer seg slutten og et nytt et åpner seg foran oss. Måtte dere alle få fine dager og fine opplevelser også i 2010.

Nå blir det stille her. Hytta er IFS (InternetFriSone) så du får underholde deg selv den neste uka.
God_Jul.jpg image by ani-bekk

 

 
ª KDKn5
© 10
¨ Kn54
§ EKD97
ª 9732 ª E108
© KD872 © Kn3
¨ D ¨ EK876
§ 1065 § Kn32
ª 64
© E9654
¨ 10932
§ 84
Vest Nord Øst Syd
Klukk snurr Odin Helge S
   pass 1kl 1ru 1hj
pass 1sp pass 1NT
pass 2NT p.r   
Nå er det din tur, Odin...
Det er noen som har sluppet billig unna her. Odin Svendsen har stort sett fått skryt de siste årene, men at også han har sine svake stunder viser dette spillet. Et fint motspillspoeng var det uansett, selv om vi alle rundt bordet måtte ha litt tid for å se løsningen. 

Helge Stornes sin 1hj er mildt sagt diskutabel. Han var redd vi skulle brenne en hjerterutgang, men har jeg de ni stikkene han mangler skal nok jeg klare å melde en gang til. 2NT så mørkt ut.

Ruter dame og skift til hjerter konge. Odin i øst la treeren og Helge vant med esset. Da Odin etterpå kom inn på spar ess kunne han ta ess, konge i ruter og hjerter knekt, men så var det natta. Bordet tok de siste syv og åtte totalt.
 • Klukken: "Odin, du skulle lagt hjerter knekt under min konge"
 • Stornes: "Det hjelper ikke. Jeg bare lasjerer kongen"
 • Klukken: "Da skifter jeg spar. Odin stikker, tar for ess, konge i ruter og putter inn bordet i spar. Jeg tar beita med spar ni.
 • Stornes: "Unnskyld, jeg stikker selvsagt med hjerter ess"
 • Klukken: "Da kommer Odin inn på spar ess, tar ess, konge i ruter og jeg tar beita med hjerter dame og åtte.."
 • Odin: "Jeg kan da ikke være HELT feilfri!!


 

Det ble ikke enstemmig...
Signaler i motspill er  noe av det som skiller klinten fra hveten. Det fortelles at Wolff - Hamman ikke brukte signaler da de var på sitt beste. Sunn fornuft, logikk, erfaring og gjenkjennelse skulle være nok. I min verden er ikke dette mulig. Bridge på toppnivå uten tette avtaler når det gjelder styrke, fordeling og fargepreferanser, er absolutt ikke å anbefale. Det aller viktigste er å vite hvilke signaler makkerparet bruker i gitte posisjoner. Det er forskjell å spille mot 1NT udobla og 6klxx i sonen..

Oppgaven under synes jeg er en god oppgave i den forstand at det setter fokus på hvilke signaler det er rett å bruke i hvilke posisjoner. Alle legger styrke på makkers honnørutspill mot delkontrakter og utganger, alle spiller ut fordeling mot trumfkontrakter og alle spiller Lavintahl tilbake når de gir makker en stjeling. Når makker spiller ut esset og du legger damen, betyr det at du har entan har DJ(xx) eller damen singel. Kanskje er det akkurat den knekten makker trenger for å sette deg inn? Hvis makker spiller ut esset mot 2NT, legger du knekten fra Kn109(x). Dette kan dere alle.

Problemet er i oppgaver som under. På 5-trinnet og oppover er ting ofte langt mer kritisk. Trår du eller makker feil, koster det ofte -850 istedet for en dobla sonebeit (eller mer). Det er fire stykker som så langt har svart på hva Tom sin kløver knekt betyr. Knut Storeide , Lars Allard og selveste BB Leinan mener det er 100% opplagt Lavintahl og viser singel spar, Kenneth Skov er enig med Tom Høiland at det kun viser kløver 10, mens hva Per Ove Grime mener, klarer jeg (som vanlig?) ikke å tolke. "Vi bør ta så mange stikk som mulig".. (ikke vanskelig å være uenig i det..)

Dere skjønner sikkert hva jeg mener. Et kort kan ikke betyr mer enn en ting. Kløver knekt betyr da enten at du har tieren eller at du sier at du kan beite kontrakten hvis makker spiller spar ess og en spar. Å bruke et signal til å fortelle at du har det FEMTE HØYESTE KORTET i en farge der dere har minst 10 kort tilsammen, kan da umulig være særlig nyttig. Les en gang til: DET FEMTE HØYESTE KORTET I EN FARGE VI HAR MINST 10 STYKKER.

Det er noe som heter "graderte Lavintalkast". Altså at det høyeste og laveste kortet ikke er fargepreferanse, men viser enten en underliggende honnør eller styrke. De midterste kortene er vel alle enige i er nøytrale, så da er det altså forskjell på en firer og en femmer i avkast !! (det nest laveste og det tredje laveste) Som om makker alltid klarer å tolke det? Hva om du har bare Kn53 da?

Så er det noen som skal vurdere hva makker som har meldt 2NT har og hva spillefører som har meldt 4hj og 5hj i sonen ser ned på. Som om dere skulle ha noen som helst forutsetninger for det? Egil Homme kan ha fått illebefinnende og meldt slik på 3-4-4-2 fordeling og seks honnørpoeng eller han kan ha 4-8-0-1 eller 4-7-0-2 eller 1-7-4-1 eller...   Tom kan ha seks kløver, han kan ha 5-5 eller mer i minor. Det eneste som sikkert kan hjelpe deg, er at du og makker har en tett avtale på hva kløver knekt betyr. Du kan jo selv bestemme om dere vil beite 5hj eller vise at dere har kløver ti!! (du har dessverre ikke signaler for å vise kløver 8)


Det er IKKE spilling i klubben tirsdag 22.des

Flott julebord i Lyngdal
Det er noen klubber som jobber hardt med å skape en sosial ramme rundt bridgen. Jeg kjenner ikke alle klubber i Norge, men at noen er særlig bedre enn i Lyngdal tviler jeg på. Sammenkomster uten kortspilling er meningsløst, så de har fine turneringer som innledning til festen. Godt nivå på spillinga og bra deltakelse. At resultatene nok er litt mer tilfeldig enn andre ganger, tar ikke æren fra Gaute Ubostad og Per Knutsen sin klare seier. 

Jeg hadde vondt av turneringsansvarlig Tor Christensen. Han tasta 60% og 40% et sted han ikke skulle gjort. Da klappa BK2000 sammen og ga slike resultatoversikter. Programmet er på bedringens vei, men det er enda lenge før pasienten er friskmeldt. Det eneste vi klarte å gjøre var å opprette en ny turnering og legge inne alle scorene i de fire første rundene om igjen. Heldigvis hadde vi spillstensilene og tålmodige spillere. Kaninen fikk i seg så mye fludium i denne pausen at han gikk på skjær litt lenger ut på kvelden. Skuta tok inn vann og sank etter hvert som en stein. Det tar på å prøve å bli toppidrettsutøver, vett du.

BILDER   RESULTATERSentrale personer i Lyndgdal BK. Formann Tone Sommerseth, Karl Olav Hansen, Hotelldirektør og vinner Gaute Ubostad 
og vinner Per Knutsen.              Marianne Harding ble nummer fem sammen med Øystein Jensen


                                  Sævald Hægeland - Lyngdal BK

 

 
ª KD10876
© 83
¨ KKn32
§ D
ª E7
© 54
¨ E1065
§ EK543
Vest Nord Øst Syd
Snorre Marianne Tom Egil
  1NT 2ru 2NT 4hj
4NT pass 5kl 5hj
dobl pass pass pass
Ok da, så får jeg ta med "oppgaven"
Vi var på nippet til å tape årets KM lag finale, mest på grunn av dette spillet. Jeg synes det var 100% opplagt at Tom stålegga, men etter et par samtaler med Viego-ansatte har jeg blitt pålagt å legge det ut som et spørsmål til dere. Jeg beklager å legge ut oppgaver med kun et mulig svar, men jeg begynner faktisk å lure på om jeg er helt på tur?

Marianne sin 2ru viser en major, 2NT ber meg melde 3kl (Tom har nesten alltid en minorfarge han vil spille på 3-trinnet). Egil sine hjertermeldinger er IKKE for uttak, det bekrefter begge to. Ikke sikkert du er enig i min 4NT, men jeg fikk nå i alle fall motparten på 5-trinnet.

Jeg spiller ut kløver ess og makker legger knekten. Så tar jeg for spar ess og makker legger knekten. Neste kort er? SVAR

Vi har ikke andre avtaler i slike posisjoner enn dere andre har. Styrke, fordeling og Lavintahl er helt standard..
 

 

ª E1086
© 3
¨ EDKn8
§ 8753
ª D72 ª 3
© E © KDKn109876
¨ K1064 ¨ 952
§ EKn642 § 10
ª KKn954
© 542
¨ 73
§ KD9
Vest Nord Øst Syd
Sillla Lise Helge S kanin
   1NT 2sp 4hj 4sp
dobl pass pass pass
Nok en stamp hjem..
Lise Blågestad og Geir Brekka har overkjørt Silla og Søvnig på BBO et par onsdagskvelder. Over 120 IMP har de scora på 48 spill..

Geir forteller at Lise er elektrisk når hun sitter i draget og da er hun nærmest uslåelig!! 

Igjen ikke slik du og jeg ville meldt, men vi får heller ikke +590 på slike spill. 2sp inn viser fire spar + en minor. Helge Stornes spilte ut kløver 10 og Silla var flink når han ikke stakk og ga makker stjeling. Da står kontrakten alltid. Nei, kløver konge vant stikket.

Ruter til kapp, spar til kongen, ruter til kapp, ruter ess og bort med en kløver. Ruter til stjeling. Da la Helge Stornes hjerter konge som opplysningskast og fortalte at makker hadde spar dame (!). Husk vest åpna med 1NT.

Vest kom inn på kløver og gjorde sitt beste ved å spille spar. Hvis ikke er det bare å krysse. Lise telte opp Silla til ? + 4 +3 + 5 = (14)15-17 og tok lekende lett sparfinessen for 10 stikk. (6 i spar med en stjeling, tre i ruter og ett kløverstikk)

 

ª 9
© Kn973
¨ KD1064
§ 732
ª D1063 ª E8742
© 104 © KD82
¨ Kn32 ¨ 9
§ KDKn5 § 1086
ª KKn5
© E65
¨ E875
§ E94
Vest Nord Øst Syd
Sillla Lise Helge S kanin
        1NT
pass pass 2kl pass
2sp 3ru pass pass
3sp pass pass 3NT
dobl pass pass pass
Tellefeil av Silla..
Mot deg og meg hadde det ikke kosta, men gir du Geir Brekka lillefingeren, går det ofte galt. Meldingsforløpet er jo som vanlig fra en skrekkfilm, men det er no så..

Silla spilte ut spar 6 til esset og spar fire (norsk fra gjenværende) tilbake til knekt og dame. Nå fikk verdensmesteren for seg at Geir kunne ha KKn85 opprinnelig og Helge Stornes bare fire. Helge kunne hatt fire, men da ville spar fire tilbake vist E874 opprinnelig. Altså har makker ALLTID spar åtte og mer spar tilbake beiter.

Kløver honnør lasja Geir. Nå sto faktisk kontrakten når Silla spilte ruter!! På fem ganger ruter sleit Stornes. Han kasta seg ned til possen til høyre..

Geir hadde full telling og spilte kløver til esset. Helge måtte kaste en spar. Så tok Geir for spar konge og fjerna frikortet. Hjerter til nieren og hokus-pokus!!

 

ª -
© Kn97
¨ -
§ 73
ª - ª 87
© 104 © KD8
¨ - ¨ -
§ DKn5 § -
ª K
© E65
¨ -
§ E

 

Bronse til Bente's disipler
Kampen om tredjeplassen i årets KM lag ble vunnet av Bente, Nils, Geir og Øystein. Svinet måtte være hjemme og passe Viego-butikken, men det gikk bra likevel. Til høyre er Bente Ballestad i full konentrasjon..


 

 
ª 910DK
© 28K
¨ 10K
§ 35KE
ª 2457 ª 36E
© 7KnD © 345910E
¨ 37 ¨ 89
§ 6910Kn § 2D
ª 8Kn
© 6
¨ 2456KnDE
§ 478
Se verden med nye øyne...
Vi hadde en særdeles hyggelig avslutningskveld på bridgen i går. 10 par stilte opp til uhøytidlig spilling og julemat.

De siste årene har vi gjort det slik at den siste kvelden får jeg som turneringsansvarlig lov til å blomstre og skape ting med bridgen. Det betyr at i et av hver runde sine tre spill, så legger jeg inn forutsetninger. I spill 1 skulle alle i syd spille 4klx i sonen med utspill av vest sin høyeste kløver. I et annet skulle nord spille 1NTx, men det var om å gjøre å få så LITE stikk som mulig. Motpartens score ble notert (Fikk spillefører "bare" fem stikk feks, ble scoren 1NTx 8 stikk. Fikk han derimot ni stikk, ble det tre beit å notere.) 
Hukommelsen ble satt på prøve i spill 15, når du etter å ha sett på kortene en liten stund, måtte plukke ut fire og legge på bordet foran deg med bildesiden ned. Når det ble "rett" tur til å spille kortet, måtte det annonseres. Feilspilte kort ble straffet med et stikk til motparten.

Det aller morsomste spillet ser du til venstre. I dette spillet var verdien av alle kortene snudd, slik at toeren var det høyeste, treeren det nest høyeste osv. Esset var det minste kortet. Du kan jo prøve selv om du klarer å få noe fornuft ut av dette?

Du ser sikkert kjapt at høyeste kontrakt er 4hj ØV med ti stikk. Det blir elleve om ikke NS får spilt kløver i tide.

Er det slik alle nybegynnere i bridge har det?

I den grad noen brydde seg om resultatene, så er de HER

       

Søgne BK slo Arendal!
det er vel alltid slik at vi liker når David slår Goliat. Søgne har hatt mange gode resultater denne sesongen, så det har vært større bomber enn at Øyvind Lorentsen, Helge Thorsen, Espen og Torleif Skarpholt knuste Arendals Petter Lindqvist, Per Egil Westin, Jan Arild godt fornøyd Olsen og Per Egil P.

I neste runder vente Øystein Jensen og venner. Jeg vil ikke tippe utfallet..
Tøft for de andre KrSandslagene
også. Jeg trodde første at vi var de eneste "uheldige" som trakk et godt lag i 3.runde. Ann Karin, Geir, Hurra og Ungdommen må slå Vestfold sitt beste lag med Kopstads, Jan Tore Berg, Odin og Arild A.

Hommes må til Stavanger og møte Paul Bangs hærskare. Ingen lett jobb det heller.

 

 
ª K32
© EDKn94
¨ 8643
§ 4
ª 1074 ª 6
© 52 © K73
¨ E1092 ¨ Kn75
§ EDKn8 § 976532
ª EDKn985
© 1086
¨ KD
§ K10
Fy skam, Ann Karin!!
Jeg har lovprist denne dama i den vide og brede. Når hun så begår en klassisk feil som denne, må hun tåle å få passet påskrevet. Spillet er interessant for å belyse forskjellen på lagspilling og parturnering. All ære til Helge Stornes for et fint motspill, men dette kan du AK....

Mot 4sp i syd spiller Silla ut en spar. AK tar for ED på hånda og seiler hjerter 10. Den står (!). 

Så litt fram og tilbake, når hun nå ikke spilte hjerter til esset og mer hjerter, kunne kontrakten ikke vinnes lenger. Tar hu vekk den siste trumfen, blir det tre minortapere pluss hjerter konge. Tar hun nok en hjerterkapp, får vest en stjeling.

I par er dette er aktuell spilleføring, men ikke i lag. Der stikker du med spar konge og spiller kløver. En kløver rekker du å stjele i bordet, og mer enn tre tapere blir det ikke.
       

 


 

 
ª 4
© K6
¨ KDKn72
§ D6542
ª K6 ª EDKn10832
© D742 © Kn109
¨ 98653 ¨ 104
§ 108 § 3
ª 953
© E853
¨ E
§ EKKn97
Vest Nord Øst Syd
Roy O Snorre Tore O Tom
       3sp dobl
pass 4sp pass 6kl
pass pass pass   
Det avgjørende spillet fra KM lag...
De fem første meldingene var like på begge bord. Marianne på det andre bordet la av i 5kl, mens Tom mente han hadde til 6kl. Dette ene spillet var faktisk nok til å vippe kampen.

På BBO ble Nord sin første melding diskutert. Hva er forskjellen på 4sp og 4NT? Nord vil spille utgang i minor mot en normal opplysende dobling, men er hånda verd en sleminnvitt? Jeg og Tom spiller slik:
 • 4NT kan være "undervektig." Det betyr at jeg håper det står 11 stikk i kløver eller ruter. Syd skal ha mye tillegg for å melde noe annet enn fem i sin beste minor.
    
 • 4sp viser en seriøs to-seter. Tom mente det MÅ vise sparkontroll, men det er ikke vanskelig å konstruere hender der det hadde vært behagelig å overmelde selv med xx i spar. Vi har etterpå avtalt at det LOVER kontroll.

Jeg tror ikke noen av oss visste at det sto 12 stikk da vi meldte slemmen, men denne gangen sto lykken den kjekke bi.        Hvis dere tror jeg har lagt på meg, så stemmer ikke det..
        Tom sin "makker" her er Helge Homme. Jeg tar bildet..

ª EKKn10
© K
¨ K953
§ 8743
ª 8642 ª D753
© E532 © DKn109
¨ 86 ¨ D10
§ KD10 § 965
ª 9
© 8764
¨ EKn742
§ EKn2
Vest Nord Øst Syd
Helge M Marianne Roald Egil H
    1ru pass 1hj
pass 1sp pass 2ru*
pass 3kl pass 3ru
pass 3NT pass 4kl
dobl pass pass 5ru
pass pass pass 
12 IMP til Hommes.
Her hadde Egil Homme boksehanskene på. Først krevde han til utgang med 10hp mot en makker som enda ikke hadde vist mer enn 11hp og trippel ruter. Så sleminviterte han med 3ru og gikk på enda en gang da makker slo av i 3NT. 

Dette kan virke usedvanlig hardt, men husk at han på 3kl visste at makker hadde 4-1-4-4 eller 4-0-5-4. Da er de fire hjertertassene gull!!

Det kom kløver ut, men det var bare å ta EK i  trumf, EK i spar og la spar knekt seile. Mer enn to stikk kunne motparten aldri få selv om spardamen hadde sittet på den andre siden. Nå ble det 12 stikk.

Snorre og tom stoppa i en stille og rolig 1NT. Fortjente IMP til Team Homme.

Team Mæsel vant KM lag...
men det var jevnere enn jevnt. Med 5 spill igjen, var det uavgjort. Snorre og Tom meldte og vant en 6kl og det var nok til å vinne med 12 IMP.

Selv om jeg spilte selv, mener jeg det var rimelig stødig og solid på begge bord. Noen feil blir det, men det har vært vist verre saker på BBO..

Geir Brekka og Sjur Wangen vant vår pulje i MP treffet, men 1570 poeng holder neppe til premie på landsbasis.


Marianne og Egil Homme spilte en bra kamp, selv om det ble et knepent tap...


Tom avgjorde det hele ved en glimrende 6kl-melding. 
Spillet får du litt seinere.

 

BBO kamp tirsdag kl.18.15.
Vi overfører KM finalen for lag i Vest-Agder på BBO. Her møtes Homme (Marianne Homme-Egil Homme, Tore Olsen -Roy Olsen) og Team Mæsel (Helge Mæsel - Roald Mæsel, Snorre Aalberg-Tom Høiland)

Husk også MP treffet i dag kl 18.15, samme sted.

Best i  byen?
NBF klarte å trekke to av våre beste lag mot hverandre i 3.runde NM klubber.
Team Mæsel mot Kvangraven & friends. Jeg tror ikke noen av lagene kunne ønsket seg verre motstand. 
Skal vi en gang for alle få avgjort hvem som er best?

Trekninga

Juleturnering i Flekkefjord
 

Jon Sveindal best igjen..
av de norske i Høstmesterskapet i USA. Den siste og kanskje mest prestisjetunge turneringa i NABC Fall, "Reisiger Board a match", ble vunnet av Team Nickell. For syvende gang mener jeg.

Boye og Espen lå bra an for sitt lag, Becker/Strul, men falt ned til en 9.plass i finalen:
Jon havnet på en fin 5.plass i det MEGET sterke feltet.

De som ikke kom til finalen, spilte en annen lagturnering. Resultater der kommer seiere.

 


     


 

 
ª Kn4
© 8
¨ D76
§ KDKn5432
ª KD953 ª E87
© Kn103 © E642
¨ 982 ¨ KKn4
§ E8 § 1076
ª 1062
© KD975
¨ E1052
§ 9
Vest Nord Øst Syd
PA Medias   Snorre BOA Roald
       1kl 1hj
dobl* pass 1sp pass
2kl* 3kl pass pass
3sp pass pass pass
Fint motspill av luringen...
Det er en fryd å spille motspill med Roald på den andre siden. Han kan ikke melde, men som spillefører og (ikke minst) i motspill, har han en utrolig oversikt.

Spillet til vestre er ikke vanskelig, men det var nesten ingen som holdt spillefører nede på åtte stikk.

Kløver ni ut til esset. Så tre ganger trumf, inne på esset. En liten hjerter mot bordet. Roald stakk med damen og er på en måte innspilt. Ruter to var rett første gang. 

Baard Olav Aasan vant med kongen når min dame kom på. Nok en liten hjerter. Roald stakk med kongen og gjorde rett enda en gang da han spilte mer hjerter. 

Norgesmester Aasan har nok stikk nå, men ingen måte å hente hjerter esset på. Ruter fra bordet. Roald tok for esset og tieren og hadde ruter fem å fri seg med. Jeg tok beita med et kløverstikk...

ª D1032
© 10765
¨ 643
§ Kn2
ª KKn9654 ª E87
© - © Kn94
¨ Kn75 ¨ D982
§ K1075 § 843
ª -
© EKD832
¨ EK10
§ ED96
en klassiker...
Denne slemmen kom  på BBO i går. Det var flere som ikke fikk 12 stikk, men det hadde vel du fint klart?

Det kom ruter ut til dame og ess. Hjerter ess avslørte at spillet ikke var "right from after the nose..". En liten kløver mot knekten og vest var flink da han ikke stakk med kongen. Da er spillet over, siden en ruter forsvinner på kløveren og en ruter stjeles i bordet. Enda har spillefører den høyeste kløveren.

Etter kløver knekt, spilles kløver til esset og kløver til stjeling. Spar til stjeling og den siste kløveren. Hadde vest vært renons nå, hadde en kløverstjeling blitt det tolvte.

Når vest har den siste kløveren, er det bare å kaste en ruter (!!). Da kan håndens ruter 10 lett stjeles i bordet..

Enkelt, men fort gjort å gå seg bort..
        Petter Haram er i Asia...
Hva han gjør der?

Dumt spørsmål. Bridge selvsagt. På Møre og Romsdal sine sider kan du lese reisebrev.


 

en dag igjen av  Reisiger Board-match.
Under ser du de 10 beste lagene når en dag gjenstår. Boye og Espen på 3.plass, mens Jon Sveindal er nr.8. Følg med på BIN sine sider, men hvis jeg har skjønt dette rett så gjør disse ti lagene innbyrdes opp om seieren i en siste og avgjørende sesjon. Board-a-match betyr at det er to matchpoeng til fordeling i hvert spill i en lagkamp. Om differansen er 10 poeng eller 2590 i de to rommene, spiller ingen rolle. 2-0, 1-1 og 0-2 er de eneste mulige scorene på et spill. de som har gjort det best i kvalifiseringa, har med seg CarryOver inn i finalen.  

 

Fallenius - Bramley vant Blue Ribbon..
etter en sterk spurt. Jon Sviendal ble best av de norske, sammen men Nederlanderen Jan Van Cleef. Boye og Zia var lenge godtgående, men gikk på torpedo. De havnet til slutt på 50.plass:
Sterkt også av Arve Farstad og Harald Nordby,

RESULTATER
 
RomjulsbridgeRuter 7 

ª 832
© D4
¨ ED853
§ Kn108
ª E1076 ª 4
© KKn76 © T53
¨ 1042 ¨ K94
§ D4 § 976532
ª KDKn95
© A982
¨ Kn6
§ EK
Som han hadde sett korta!!
Farsund 2 tapte mot Team Mæsel, men i dette spillet var Farsund langt mer aktuell enn Snorre Aalberg på det andre bordet.

Jeg vet ikke hvem som spilte kontrakten for Farsund. Melder han seg, skal det vanke enda mer skryt..

Roald i vest spilte ut ruter to (norske) til makkers konge. Helge beiter ved å spille hjerter, men kløver 7 så nå rimelig naturlig ut..

Kløver ess vant. Så spar konge til esset og Roald fortsatte pent med ruter for å bryte forbindelsen til bordet. Det hjalp ikke. Ruter knekt vant stikket før spar damen avslørte at fargen satt 4-1.

Spar knekt, kløver konge og pang inn med vest på spar 10. Selv en superstormester kan ikke beite lenger da!!

Snorre spilte hjerter i stikk tre. Det var ikke medisin denne gangen...
 
ª 2
© D4
¨ ED8
§ Kn10
  ª 107 ª -
  © KKn76 © T53
  ¨ 10 ¨ 9
  § D § 9753
ª Kn95
© A982
¨ -
§ K

 

 
ª K4
© K10
¨ EK65
§ EKD76
ª E1082 ª Kn9765
© E87 © D32
¨ D87 ¨ 1032
§ Kn108 § 54
ª Q6
© J9654
¨ J96
§ 932
Tre lag videre i NM klubber..
Det ble spill mot ett mål i rundekampen mellom Farsund 2 og Team Mæsel. Etter 98-15 ved halvtid, kasta Even og venner inn håndkleet og ønska oss god tur tilbake til Kristiansand. Et par timer tidligere enn forventa...

Denne kampen tror jeg ingen hadde slått Helge og Roald. De er nådeløse når de først kommer i gang med kvernsteinen.

Til venstre var det Tom som fikk lillefingeren. Mot hans 3NT i syd kom det spar ut. Den gikk til damen, fulgt av fem runder kløver. Even i øst skulle tviholdt på alle sparene sine, men da etter å ha kasta to ruter slapp en spartass, gikk toget.

Vest måtte nesten holde ruteren og da måtte han kaste to hjerter. Ruter ess og spar dame fra blindemann. Vest havner før eller siden inn på hjerter ess. Når han så må spille fra ruterdame, får Tom akkurat de ni stikkene han hadde bedt om.

Til høyre Even Jenssen, Farsund.


Ingen på 2.plass i går..
fordi Roald Hodne Larsen og Magne Tønnesen var så suveren, så suveren!
De hadde nesten tre ganger så mye pluss som neste par. Dette liker vi!!

Luringen gratulerte meg med innsatsen her for et par kvelder siden. Jeg sier takk, i lige måde..

RESULTATER
 

Fra Mandal: Henning Klemo, Egil Austbø, Claes Gundersen og Eilert Sparsås.

MP treff, KM lag finale og BBO neste tirsdag..
Alle som vil være med å kjempe om Forbundspoeng, er velkommen på Håndverkeren tirsdag 8.des.
Samtidig spiller vi finalen i KM lag mellom Mæsel's og Homme's. Den overfører vi på BBO fra ca. 18.15.

Harald Skjæran presiser:
at loven er krystallklar på dette punktet. Hvis makker KAN ha fått informasjon som sier at et eller flere aksjoner er mindre aktuelle på grunn av en tenkepause, så er det mulig å justere et spill. Jeg tegner og skriver med store bokstaver. Heldigvis er Harald kjent med det, så har tar mine verbale utsagn med fatning. Her er hans siste mail..

Hei Snorre

 Det er ingen som helst tvil om at det er lovens intensjon.  Dette punktet i lovboka har det skjedd gradvise endringer av over tid, og lovteksten er helt soleklar og ikke til å misforstå. Skulle du være  i tvil er det bare å sjekke §16 i lovene fra 1975, 1987, 1997 og 2007.  Det er full enighet om at det er lov å tenke i bridge. Men i en del  situasjoner medfører dette at du gir makker urettmessig informasjon  (det skjer alltid i meldinger og motspill). Men det er langt fra  alltid at denne informasjonen peker i en gitt retning. Det er bare når  tenkepausen hjelper makkeren din i situasjoner hvor han har minst ett  logisk alternativ i tillegg til det tenkepausen indikerer at det er et problem.  Men jeg tror innerst inne at du er enig i at det må være sånn. Ellers er det fritt fram til å bruke tempoet til å gi makkeren informasjon. Harald

Jeg sliter likevel med det aktuelle spillet. Hadde jeg tenkt og så lagt en liten ruter andre gang, DA kunne ikke makker skifta kløver. Jeg kunne jo godt hatt dobbelton og en tenkepause ville avslørt at så ikke var tilfelle. Å spille liten fra Kx er i min verden ikke et logisk alternativ, i alle fall ikke så logisk at det fratar meg retten til å tenke når kortene er helt annerledes fordelt enn det først virka som.

 


ª K942
© 943
¨ K53
§ K73
ª AJ87 ª T3
© KQ8 © A7652
¨ J8642 ¨ AQT97
§ Q § 4
ª Q65
© JT
¨
§ AJT98652
Vest Nord Øst Syd
Jon S Snorre Nils R Tom
      1hj 4kl
4hj 5kl 5hj pass
pass pass      
Tom spiller ut..
"Hvorfor alltid mot meg??!!", sukka Jon Solli Hansen. Jeg er ikke sikker på om Nils Ravnaas sin 5hj er førstevalget i lag, men han turde kanskje ikke annet. 5kl kunne jo stå som et seil.
Tom serverte lekende lett en liten kløver. Selv jeg klarte p skifte ruter for en beit.

 


Det amerikanske høstmesterskapet..
er i gang. Ikke mindre enn 358 par stilte til start i den første hovedturneringa "Bobby Nail Life Master." 
Våre hevder seg igjen og etter en kanonavslutning gikk Tor Helness og Martin Andresen til topp i det sterke feltet.
Espen Lindqvist og Boye Brogeland leda lenge, men svikta i den siste sesjonen.


 

Mesterskapet fortsetter de nærmeste dagene. Vi skal aldri mer klage på norske nettsider som skal dekke bridge. Det er nesten helt umulig å skjønne hvilke turneringer som spilles når og hva som er viktigst å vinne.

Tonje er med gemalen til San Diego og hun dekker det som skjer på BIN sine hjemmesider. Du får følge med der.


To Kristiansandslag (av fem) videre..
Jon Solli Hansen - Nils Ravnaas og Ann Karin Fuglestad - Geir Brekka slo Farsund sitt antatt beste lag med over 50 IMP. Fra før er Team Homme videre. De andre tre lagene har ikke spilt enda, men i år har jeg stor tro på oss. Ingen klubber i Norge har fem så jevnt gode lag vil jeg påstå.

Harald Skjæran, hvis du lover å ikke sette oss opp mot hverandre i de kommende rundene, skal vi gjøre vårt ved å spare Forbundet for masse penger i reisestøtte. Vi leier rett og slett inn et middels stort charterfly som frakter oss alle til finalen i Ålesund i mai. Avtale?

Har jeg gjort noe galt...?
Spillet tok jeg opp for en stund siden. HER er det. Jeg har fått et par tilbakemeldinger og gjort meg noen betraktninger i den forbindelse. Harald Skjæran er en av våre høyest utdannete turneringsledere og har denne meldingen:

Hei Snurr!

Dette er et veldig enkelt spørsmål å besvare. Sett deg i makkers stol og tenk deg at øst spiller ruter sju og konge i naturlig tempo. Ville du da funnet kløverskiftet? ("du" vil i denne sammenheng erstattes av et utvalg av spillere på ditt nivå) Hvis svaret er nei, er det åpenbart at makkeren din ikke får skifte til kløver - det er tenkepausen før ruter konge som hjelper ham til å finne motspillet.

Og, lovene går mye lenger enn som så. De sier at hvis en stor andel av spillere på samme nivå ville vurdert seriøst, og noen valgt, å spille noe annet enn kløver tilbake etter ruter ess, får ikke makkeren din skifte til kløver.Og sånn må det nesten være. Det tror jeg de fleste som tenker gjennom problemet forstår.

mvh Harald Skjæran

Unnskyld meg, unge Skjæran. Jeg synes du vanligvis sier mye fornuftig, men dette er bare viss-vass  i min verden. "Om makker hadde funnet skiftet hvis jeg IKKE hadde tenkt?". På søndag formiddag mellom 11 og 12, ville noen sagt at det er kun EN som vet svaret på det spørsmålet.
Mener Harald virkelig å si at det finnes flere sett med lovbøker? En for de dumme, en for middelhavsfarere og en for eksperter? Hvis så er tilfelle, bør lovbøkene få hver sin farge. Så kan TL før turneringa dele ut hatter til alle spillerne. Disse hattene skal ha samme farge som de lovbøkene som gjelder for den enkelte. Hvilken farge får Trygve Lisland fra Skien? Enn Pernille Lindaas? Øyvind Saur har 70 poeng i "Nøtteknekker-oppgavene" i BIN hittil i år. Han bør vel ha ekspertfargen da?

Hmmm. Kaninen er ut av form, bridgepondusen er forsvunnet sammen med kiloene. De tre siste lagturneringene han har spilt, har gitt over 100 minus på butleren. Da er han vel pr. definisjon så dum og dårlig at makkerne hans kan tenke som de vil?

Jeg var i går på byen med to av Kristiansands flinkeste, Frank Svindal og Øystein Jensen. Frank hadde som vanlig ikke så mye mening om hva som var rett og galt. Han var mest opptatt av at det manglet kommunikasjon i meldingsforløpet. Øystein Jensen derimot mente at min makker ikke kunne spille kløver etter min tenkepause. "Du er en så flink spiller, Snorre, at dette burde du tenkt ut på forhånd når du skifta ruter 7. Klarte du ikke det, må du bare ta konsekvensene av det.."

Jeg takker for komplementet, men er stygt redd for at jeg blir plassert i en liga jeg ikke hører hjemme. Med hånden på hjertet var jeg ikke i NÆRHETEN å se for meg hva jeg skulle legge hvis makker hadde AD i ruter. I mitt hode hadde spillefører begge disse honnørene.

Etterpå fortalte jeg Jensen sin makker, Erik Dahl, om at Øystein mente jeg ikke var forutseende nok. Da smilte han og sa: "Skulle Jensen få straff hver gang han ikke tenkte lenger enn nesa rekker, burde han vært satt inn på livstid....  med brev og besøksforbud til og med!"4.plass på butleren..
av Ingunn Larsen og Turid Gundersen for TEAM Ingunn. Bra.

 

ª
© 9876543
¨ Q972
§ J9
ª 64 ª AKJ73
© T2 © AQJ
¨ JT86 ¨ A54
§ A6532 § 87
ª QT9852
© K
¨ K3
§ KQT4
Vest Nord Øst Syd
Siri S Nils Helge M Klukken
      1sp pass
pass 3hj(!) pass 3NT
pass pass dobl pass
pass pass
Vær snill med makker!!
Når du spiller bridge, har du to oppgaver. Det ene er å spille og melde bra selv. Det andre er å legge ting i hendene på makker slik at han/hun også kan prestere bra. Med en ny makker er dette enda viktigere, mener jeg. Jeg prøver da alltid å velge meldinger og avkast som makker har liten mulighet til å misforstå.

I gårsdagens Mandal monrad hadde "Klukken" fått sitt store ønske oppfylt. I bryllupspresang fikk han en turnering med Nils Kvangraven (!!) og i helga satt de ovenfor hverandre.

Det er mulig dere andre har på systemkortet at hopp i 3-trinnet i blodsonen i 4.hånd skal vise syv tasser og tre honnørpoeng. Det skjønte selvsagt ikke Marius Skree og i runde 1 i en lang turnering er det ikke snilt av en Norgesmester å sette en spent og litt urutinert makker i en slik posisjon. At klukken kanskje burde passet 3hj, er en helt annen sak.

1100 kosta blodbadet i sonen.

 


                          Nils får kjeft av redaktøren i spillet til venstre!!
                             det har vanka nok skryt i det siste  :-)

ª K975
© T976
¨ K3
§ T73
ª AJT632
© 8
¨ QJ2
§ A96
Vest Nord Øst Syd
        1sp
pass 2hj pass 2sp
pass 3ru pass 3sp
pass 3NT p.r
Honnør på honnør...
står det på side en i bridgebøker som omhandler motspillets kunst. Det som er fascinerende med bridge, er at det som gjelder en gang ikke nødvendigvis er rett i neste spill.*

I gårsdagens turnering spiller makker i øst ut kløver tre og etter en god pause stikker spillefører i nord med esset og fortsetter med ruter dame. Kjenner du igjen posisjonen, ved du at du ofte skal beskytte makkers tier i dette spillet. Legger du liten og makker virkelig har 10xx, er det HLET SIKKERT at spillefører fortsetter med knekten neste gang. 

Dekker du med kongen blir makker tier kappet opp og 3NT suser hjem.

 
ª 4
© KQJ42
¨ A9875
§ K2
  ª K975 ª Q8
  © T976 © A53
  ¨ K3 ¨ T64
  § T73 § QJ854
ª AJT632
© 8
¨ QJ2
§ A96

 

Utklassing i Mandal Monrad
Roy Olsen, Snorre Aalberg, Roald Mæsel og Tore Olsen vant en klar seier i lørdagens monrad lagturnering. 
Laget vant med hele 31 VP(!) og hadde et snitt på 21,5. Dobbeltseier på butleren også. Erik Jørgensen laget nok en gang et fin-fint arrangement. Billig, morsomme premier, god kiosk og turneringsledelse som vanlig når Markus holder roret.
RESULTATER OG BUTLER    BILDER                    Bilder               Jan Hansen, Jorun Roald, Helge Mæsel og Siri Sandnes tok en fin andreplass...

ª Q6
© AKQJ7
¨ AK5
§ JT9
ª 8 ª 93
© T832 © 965
¨ J92 ¨ Q8763
§ AK763 § Q52
ª AKJT7542
© 4
¨ T4
§ 84
Vest Nord Øst Syd
  Snorre   luringen
    pass 4sp
pass ?      

Har du systemet i orden?
Jeg viser deg likegodt hele spillet, men poenget er hva du skal melde i Nord etter at makker har åpnet med 4sp i sonen? Tar ikke motparten de to første stikkene, vil det gå oss bra..
Jeg byksa likegodt til 6sp, men det er kanskje litt mye Møllers tran?

Jeg spurte flere stormestre i salen og alle hadde sin variant av hva som var standard.

5kl : "Jeg har ikke kontroll i denne fargen. Meld slem hvis har!"
5ru: "Jeg har kontroll i ruter, men ikke i kløver. Meld slem hvis du har!"
4NT: "Jeg later som jeg har kontroll i alle farger. Under slem har jeg ikke tenkt meg uansett.

Som ellers i bridgeverden. Det viktigste er å ha avtalene i orden.
Du tror det ikke før du ser det...
Enslige damer i bridgemiljøet, hold dere fast.
TV Norge er på jakt etter han til ungkaren - 2010. (eller var det til "Slankekrigen?")
 

 

ª KQT6
© 5
¨ J98
§ KQT74
                ª 82
© AK98764
¨ K764
§
Vest Nord Øst Syd
Svein I Kjetil Snorre Markus
pass 1kl 4hj 4sp
pass pass pass   

Har jeg gjort noe galt?
Den siste tiden har jeg tatt opp flere forhold som går på bridge og etikk. Det aller vanskeligste i denne sammenhengen er tenkepauser.

Bridge er et tankespill og derfor kan det ikke være galt å tenke. Aldri. Det som kan være galt, er at makker bevisst eller ubevisst utnytter informasjon som tenkepauser kan ha gitt.

Vest spiller ut hjerter til mitt ess. Jeg må vri ruter. Det er opplagt. en kort opptelling viser at syd nesten må ha de tre manglende essene. Spiller jeg ruter, tør han kanskje ikke ta finessen hvis han f.eks har EDxx. Jeg kan jo ha singel. Derfor ruter 7.

Makker vinner med damen. Litt overraskende, men det er ikke slutt enda. Han tar også for ruter ess!!

Nå er jeg ikke bedre enn at jeg trenger litt tid. Dette var uventet. Syd har altså meldt 4sp på max 10hp. Makker hadde MYE mer enn jeg trodde. Nå finner jeg ut at syd kan ha dobbel ruter, men det aner ikke makker. Jeg må få han til å vri kløver. Derfor lemper jeg ruter konge under esset!!

Så kommer "problemet". Jeg spilte aktuelt med en særdeles seende hane, men selv en blind høne hadde klart å vri kløver når jeg etter en god tenkepause lempa ruter konge. Kunne jeg ikke hatt Kx i ruter og ville sette spillefører på et problem?

Er dette bare en del av bridgen vi må leve med eller bør spillet justeres?

ª KQT6
© 5
¨ J98
§ KQT74
   ª J53 ª 82
   © QT3 © AK98764
   ¨ AQT3 ¨ K764
   § 965 §
ª A974
© J2
¨ 52
§ AJ832
      

 

Tredje kveld høstturning 3...
ble vunnet av Helge Stornes og Roy Olsen. De vant også første kveld, så de vant en grei seier sammenlagt. 
Sammelagt.
BBO fra Kristiansand tirsdag 8.desember
Sluttspillet i KM lag spilles som en stikk-kamp mellom de to beste lagene i kvalifiseringa. Der vant Team Mæsel foran Team Homme. De 32 spillene overføres LIVE om fjorten dager, så bare sett av den kvelden, folkens.
Samtidig arrangerer vi MP treffet i klubben, så dere som vil ha Forbundspoeng kan prøve dere på Håndverkeren fra kl. 18.15. KM kampen viser vi på skjerm også..
 

 

ª K93
© ED97
¨ D1065
§ Kn7
ª 1085 ª J72
© K10832 © 4
¨ Kn9 ¨ K8743
§ 852 § KD64
ª ED64
© Kn65
¨ E2
§ E1093
Det enkle er like bra?
Jeg spilte 3NT i spillet til venstre. Etter hjerter ut som syveren vant, spilte jeg kløver knekt fra bordet til konge og ess. Så hjerter knekt til konge og ess. Mer kløver vant jeg hjemme med tieren fordi øst kan ikke stikke opp. Enda en hjerterfinesse, hjerter ess og tre sparstikk. Stillingen er til høyre og du ser at øst sliter. Han må kaste kløver fem, men kommer inn på kongen i neste stikk. Da ser du hva som skjer. 

Dette ser kanskje fint ut, men en annen spiller i samme turneringa gjorde det lekende lett. Han fikk samme utspill til hjerter syv som sto. Så spilte han en liten kløver. Øst kan ikke splitte, så da vant håndens nier. Ruter ess og ruter til tieren. Nå er det bare å telle stikk, så kommer du til 12 da også!!
ª -
© -
¨ D1065
§ -
ª - ª -
© K © -
¨ Kn9 ¨ K8
§ 85 § K5
ª 4
© -
¨ E2
§ 9

Baumann og Lillefugl..
arrangerte en invitasjonsturnering for venner nå i helga. Langveisbesøk fra Haugesund, Bergen og Tigerstaden.
Arrangørene, Karl Christian Baumann og Ann Karin Fuglestad, vant like godt den ene turneringa (IMP), mens Simon Eileraas og Trygve Ellingsen vant den andre.
 

ª E3
© EKD72
¨ KKn72
§ K10
ª K87 ª Kn5
© 109 © 8654
¨ D106 ¨ E9853
§ ADKn63 § 82
ª D109642
© Kn3
¨ 4
§ 9754

En liten perle fra Stavanger....
Her synes jeg Ivar Magnus Anfinsen var kreativ og teknisk på en gang. 
Vest åpnet med 1kl og litt etterpå ble far i syd plassert i 4sp. 

Vest spilte ut ruter til knekt og ess. Så kløverskift til esset og mer kløver til bordets konge. Selv med alle korta tipper jeg noen av dere trenger litt tid.

Spar ess og mer spar går ikke. Da henger han med to kløvertapere til. Hjerter fra taket for å kvitte seg med kløver blir fiasko.

Neida, en liten spar til tieren i stikk fire!! Vest gjorde det beste han kunne ved å fortsette med en kløverhonnør til stjeling med spar ess, men når sparknekten var født dobbel kunne sørvestlendingen hente sine 10 stikk..

BRA!!
      

 


Resultater 4.divisjon.
Blå pulje og Hvit pulje

BILDER FRA 4.DIVISJON   (Lånt fra www.ruter7.com)


Bente B og Geir vant..
gårsdagens spillekveld. Vi gratulerer. 
RESULTATER.

Legg merke til en kanin som er skikkelig på slanker'n. Jeg mener han har tatt av seg flere kilo bare i hodet!

Stå på. Første mål han har satt seg er å unngå sisteplassen i VM på 400m. (Vågsbygdmesterskapet) Neste mål er 3000m på tredemølla under 12 min. Det er daglige treninger for tiden. Rett og slett imponerende, spør du meg..
 

Terje Jørgensen om minorslemmer
På linje med de fleste av oss sliter han med Puppet Stayman, ikke
minst de gangene det IKKE er majortilpass. HER er et forslag han har..


 

 
ª AK876
© 107
¨ DKn108
§ 65
  
Vest Nord Øst Syd
   1hj 2ru 2hj
2sp 3hj 4sp pass
pass 5hj pass pass
?        
Flere innspill på 5-trinnet
Det er flere som har meninger om dette spillet. Frode Fyllingen oppsummere fint det som mange mener, mens Kjetil Hildal spiller inn et poeng ikke mange har tatt med. Makkers 4sp viser ikke krutt og kanoner, men heller en fordelingshånd der han håper det er 10 stikk. 4hj (i stedet for 4sp) vil vise den gode løften til 4sp. Geir Brekka er beskjeden som alltid, "finnes det et levende menneske i HELE verden som ikke melder 5sp?"

Frank Svindal: "Om makkers pass er krav eller ikke krav, er uinteressant. Om han han svake eller sterke kort spiller heller ingen rolle. Poenget er at han med sin pass får vist at hånda hans har struktur og han spiller ballen over til deg. Om du passer, dobler eller melder 5sp er uvesentlig. Det viktigste er at du er åpen for kommunikasjon med din makker, slik at dere kjenner at det er kjemi i makkerparet. Jeg simpelthen elsker slike meldingsforløp der det liksom bare ruller..."

eller sagt med andre ord av Frank selv:
 
Regel 1 : Bruk hue, helst i forrige melderunde også
Regel 2: Dobler viser motspillsverdier i slike meldingsforløp.

 


Vest Nord Øst Syd
   1hj 1NT 2hj
pass 4hj pass pass
pass         
Denne tror jeg du skulle vunnet, Kåre..
Kåre Kristiansen har fått mye skryt av meg i det siste. Her mener jeg han skulle utnyttet informasjonen han satt inne med til å snelle hjem 10 stikk i en lagkamp mot Team Cayne.

Det kom kløver ut til esset. Kåre i nord satte sin lit til dobbelkappen i ruter. Da kom vest inn på ruterknekt og spilte spar igjennom for ei beit. 

Om øst har begge ruter-honnørene, vil han vinne selv om han spiller slik: Ruter til damen (!) i stikk to. Så hjerter til esset og mer ruter. Når kongen kommer på, er det bare å la han beholde det stikket. Nå kan vest aldri komme inn og øst må faktisk ta for spar esset ganske kjapt om han ikke vil gi bort 11 stikk.

Nå er ikke jeg noen konge i analyse av spill, så arrester meg gjerne hvis det er sprekker i det jeg sier...

 

 

"Paasche, vi går rett i reklame.."
Jeg så samtlige 21 etapper av sommerens Tour de'France, men den sterkeste opplevelsen var reportasjene om Tahir og Vidar som syklet Trondheim - Oslo.
Johan Kaggestad kom med denne fantastiske kommentaren da siste episode ble vist midt under en av etappene. "Nå er vi på griner'n begge to, Christian. Vi går i reklame.."

I går sendte TV den utrolig rørende dokumentaren om den handicappede Tahir Hussein og Vidar Bøe som sammen klarte mesterstykket å legge 540 beinharde kilometer på sykkelsetet bak seg. En historie om samhold, om smerte og lidelse og ikke minst hva vi mennesker kan utrette når vi hjelpe hverandre.

Jeg er stolt av å kunne fortelle at jeg "var på griner'n selv"
 
Tahir opplever verden gjennom sykkelen

 

Ex-formannen og Roy vant
 
spillinga i går. Ingen kanonscorer, så sammenlagt er det ingenting som er avgjort.
RESULTATER.

Vi ønsker klubbens medlemmer (og andre også for så vidt) lykke til i helgas divisjonsspilling.
KM damer 2009.
14 par er slett ikke verst. Vinnere ble søstrene Åse Biribakken og Siri Sandnes.
Turneringa ble arrangert i Søgne, trygt ledet av Magne Lorentsen.

RESULTATER
 

ª QT8643
© 9763
¨ J8
§ J
ª AK75 ª
© KQ842 © T
¨ A3 ¨ Q754
§ AQ § KT986542
ª J92
© AJ5
¨ KT962
§ 73
Vest Nord Øst Syd
Even Snorre Frank Tom
    pass pass
1hj 2sp 3kl pass
3sp pass 5kl pass
6NT pass pass pass

Det stilles store krav....
Når jeg spiller med den ypperste eliten i Norge på den andre siden av bordet, må jeg finne meg i at det stilles forventninger til meg.

Jeg skal ikke late som det var de dypeste logiske slutningene som gjorde at jeg fant ruter knekt i utspill mot Even Ugland sin 6NT. Noen ganger tar en det kortet som er nærmest tommelen, selv om de andre fargene nesten hadde utelukket seg selv.
Likevel, hadde min makker gjort sånt, ville jeg vel ringt blomsterhandleren og sendt roser hjem. "Kjøp ei blaudkake på veien.." hadde jeg sagt til Blomster-Johan.

Tom Høiland nikker anerkjennende på hodet. Det skal han ha, men fortsetter: "Strengt tatt er vel ruter 8 et bedre utspill. Bordet kan jo ha D10 og da kan du jo i alle fall sette han på den prøven..?"      

Kravpass eller ikke? 
Hele poenget med spillet jeg la ut litt lenger nede, var å prøve å finne en slags definisjon av hva kravpass er. Før var det noe om at når vi hadde meldt utgang og sonene var sånn eller sånn, da var det kravpass. Dette har vel de fleste gått bort fra og spiller kravpass "når motparten stamper" eller "når de er ute på tur". Denne enkle definisjonen synes jeg er flott, eneste problemer et å finne noe rimelig objektivt om når de stamper og når de er ute på tur. Jeg prøver meg:
 • Hvis vi har begynt å straffedoble motparten på lave trinn og de flykter, da kan de ikke lenger få spille en kontrakt udoblet. Enten må det røde skiltet fram ellers så må vi melde videre selv. At ikke alltid kartet stemmer med terrenget, må vi nok leve med.
   
 • Motparten stamper når den ene har passet i åpning og den andre hopper inn eller viser svake kort på annen måte. Da kan de ikke få spille udoblete utganger i konkurranse-situasjoner lenger.
 • Hvis motparten har stoppet i delkontrakt eller at meldinger de har avgitt ikke viser interesse for utgang, da kan de ikke få spille udoblet over vår utgangskontrakt.
 • Hvis vi har "vesentlig" mer honnørpoeng enn motparten, kan de ikke få spille kontrakter udoblet. Dette gjelder rimelig sjelden, men hvis både du og makkeren din har vist åpningsstyrke, kan ikke motparten få spille udoblet. Det samme gjelder etter sterk 2kl-åpning og positivt svar.
 • Hvis en av oss i makkerparet er i det minste tvil om at vilkårene for kravpass er oppfylt, da er det IKKE krav.

Under prøver jeg å oppsummere mitt hovedpoeng. I A er øst sin pass over 5hj krav og viser interesse for 5sp. Grunnen er at Nord/Syd ikke hadde planer om å melde lenger enn til 3hj. Da er 5hj pr. definisjon stamp og den kan ikke få spilles udoblet. Om det er rett å doble eller melde 5sp, er ikke poenget akkurat nå.

I B har ikke Nord begrenset hånda si. Det er uvisst om han har meldt 5hj for at han tror det står, men det kan godt være tilfelle. Derfor er øst sin pass IKKE krav. 
   


A
ª AK876
© 107
¨ DKn108
§ 65
  
Vest Nord Øst Syd
   1hj 2ru 2hj
2sp 3hj 4sp pass
pass 5hj pass pass
?        
ª AK876
© 107
¨ DKn108
§ 65
  
Vest Nord Øst Syd
   1hj 2ru 2hj
2sp 4hj 4sp pass
pass 5hj pass pass
?        
Jeg mener at Tore Marskar Eek Jensen ikke har fått med seg hovedpoenget og melder 5sp mer eller mindre i løysa. Han mener 5sp er "sikkert" i lag, mens det i par er mer tvilsomt. Jeg heller til akkurat det motsatte. I lag tar jeg pengene, mens i par er det ikke sikkert 300/500 er nok.

Bjørn Børre Leinan stoler på magefølelsen, mens Knut Storeide er en av de få som understreker poenget med at vi "vet" at motparten stamper. Mine stemmer går derfor ti han.

Tonje Brogeland synes min nesgruse beundring av Voll- Kvangraven (DENNE) sine slemmer på søndag er i meste laget. Den ene burde absolutt vært beita.


 

 
Trekning 2.runde NM klubber
 

 

BERGEN STORTURNERING 2010
vil bli den nest flotteste bridgehappeningen neste år. Turneringen har lagt nok en alen til sin vekst og i tillegg til bridgen, legger de denne gangen opp til sosiale aktiviteter i Bergen by. Det å løfte blikket og prøve å innprente litt kultur i våre snevre hjerner, synes jeg er flott.

HJEMMESIDE.


Vi ønsker lykke til med oppvarmingen til SIB i slutten av april.. 


ª AK876
© 107
¨ DKn108
§ 65
  
Vest Nord Øst Syd
   1hj 2ru 2hj
2sp 3hj 4sp pass
pass 5hj pass pass
?        
Jeg sliter så på 5-trinnet!!
Jeg spilte en turnering med Øyvind Saur for noen år siden. Da fikk jeg høre følgende: "Til å spille så bra, Snorre, er det helt utrolig at du er så dårlig til å melde på 5-trinnet!!"

Jeg har rett og slett angst hver gang jeg må ta en avgjørelse på 5-trinnet. 

Ikke fortell meg hva jeg skal gjøre over 5hj uten av du også forteller meg HVORFOR!!

Ann Karin er bedre til både å melde og spille på 5-trinnet. HER en fin liten sak der hun går RETT på hjerteren for å vinne.

 

4-divisjon 2009/10.

Oppsett, pulje og kampinfo for vårt fylke finner du på Vest-Agder bridgekrets sine sider.

Hvor mye "kreativitet" er tillat?
Under er de som har meninger om det jeg tar opp.

Erik Dahl   
Ronny Korsmo  
Bjørn Børre Leinan  
Marius Skree   
Arnt Olav Fidjestøl   
FY SKAM!!!
Dette har ingenting med bridge å gjøre, så da trenger du IKKE trykke HER

Flott storeslem..
I en tidligere artikkel her sa Roar Voll følgende: "Stikk er viktigere enn honnørpoeng.."

Hvor rett det er, ser du til høyre. Tilpass og kortfarger er mat for Mons. 4kl viser kortfarge, 5ru Exclusion (Antall ess utenom ruter). Nils kunne meldt 5NT for å sjekke hjerter konge, men noe må da makker ha.

DENNE er nesten like vakker og ikke nok med det, HER er en tredje fra samme turnering på BBO.  (om den siste kontrakten ble spilt "rett", vet jeg ikke. Det er uansett ikke noe poeng å argumentere mot suksess) 

Hvor mye "kreativitet" er tillat?
Vi har noen diskusjoner i klubben vår om i hvor stor grad en kan avvike fra sitt eget system før det "blir for mye av det gode". Jeg innrømmer selv at jeg liker å prøve å legge ut feller for motparten, men ser at det har en tendens til å bli de samme situasjonene der jeg er kreativ eller melder psykisk. At revesaksa MINST like ofte klapper igjen over mine egne bein, er ikke noe poeng i denne sammenhengen.
  
Det er hevet over en hver tvil at hvis makker har bedre forutsetninger enn motparten til å skjønne eller kjenne igjen en avvikende situasjon, så er det ikke lov. På den annen side er det ikke til å unngå at et samspilt makkerpar etter hvert vil opparbeide en felles forståelse av ting som dukker opp, selv om det ikke er definert i system-kompendiet. Det kan selvsagt ikke være forbudt å være samspilt.

Bridge må aldri bli slik at det er kun regler som kan styre meldinger, spilleføringer, motspill og signaler. Det må alltid få være lov med kortvurderinger. Noen spillere har sterkere "tablefeeling" enn andre. Det er selvsagt ikke noe galt i det. På den annen side er en vel pliktig til både å kunne og følge sitt eget system. Hvor går grensene her?

Jeg skriver opp fire hender under.   Du er vest i alle spillene.
A
ª 54
© K8765
¨ 108
§ Kn987
  
Vest Nord Øst Syd
      1hj dobl
1sp         
ª AKD54
© 9
¨ 9876
§ 876
  
Vest Nord Øst Syd
    pass   pass
2sp         
ª D6
© E4
¨ Kn106
§ EKDKn87
  
Vest Nord Øst Syd
    pass   pass
2NT         
ª D1098765
© 4
¨ Kn10
§ 1098
  
Vest Nord Øst Syd
      pass pass
2ru dobl redobl pass
2hj        

A er alle psykers mor. Likevel spør jeg deg. "Hvor ofte har du lov til å melde 1sp på dobbelton i disse situasjonene?". I et godt felt er det sikkert rett og slett barnslig, men i en ujevn parturnering vil det lykkes en gang i blant. Er det uetisk å melde slik 1 av 10 ganger? Hva med 1 av 5 ganger? Din makker har sett før at du meldte 1sp på kortfarge her, så han er kanskje forberedt?

B går på hvor nøyaktig du er nødt til å følge ditt eget system. 2sp i åpning er definert som "8-11hp og seks-kort." Hvis du føler det er rett å åpne på denne gode fem-kortfargen, kan du gjøre det mer enn 1 av 10 ganger? Er det ikke kortskjønn å oppvurdere femkort-fargen til å være like mye verdt som tieren sjette eller MÅ det defineres på systemkortet? Skal makker fortelle at han har sett at det ble åpnet på en god femkort-farge før eller trenger han bare fortelle hva systemet sier?
  
C er verre. På systemkortet ditt står det "2NT = 20-21". Denne hånda har jo syv stikk og er vel mer verdifull enn mange balanserte tjuepoengere. 2NT både sperrer og skremmer motparten. Er du heldig holder du motparten borte fra en iskald majorutgang.
Kan du åpne med 2NT på dette mer enn 1 av 10 ganger? Hva med 1 av 5?
 
D: 2ru er såkalt "søppelmulti". Det viser 3-7 hp og en majorfarge på minst femkort. Makkers redobling ber deg fortelle hvilken farge du har. For 3 måneder siden lyktes du med å lyve hvilken farge du hadde. Motparten kom helt ut å kjøre. I gunstig sone er det fristende å prøve igjen. Hopper makker til 4hj, må du ta ut i 4sp og du har da tross alt syv stykker. At motparten kan vinne minst utgang VET du. De har ofte slem i kortene. Kan du prøve en gang til eller vil det være uetisk siden makker også kanskje husker det samme spillet som farer gjennom hodet ditt..?

Spillet under er fra årets 1.divisjon. 1NT var 15-17, mens hoppet til 3hj var "SMOLEN". Fem kort spar og fire hjerter. Vest valgte å oppvurdere 13 hp til 15-17, mens øst visste at makker ikke kom til å legge kontrakten på en evt. 4-3 tilpass i hjerter. Sluttkontrakten var 3NT eller 4sp.
Jeg har en mistanke om at paret vil melde denne hånda på samme måte neste gang også, sannsynligvis hver gang. Er de pliktig til å forandre systemkortet eller er dette kortskjønn?
   

 
ª 98 ª E10987
© 86 © D10
¨ EKD108 ¨ Kn97
§ E832 § K109
 
Vest Nord Øst Syd
1NT  pass 2kl pass
2ru pass 3hj pass
3NT pass pass pass

Har du meninger, er det bare å SENDE noen ord.       

 
ª D6
© E4
¨ D92
§ EKn8762
ª 10 ª 732
© KKn97652 © 10
¨ 4 ¨ 107653
§ D954 § K103
ª EKKn954
© D83
¨ EKKn8
§ -
Kåre K skviser hjem...
I syd har Kåre Kristiansen tatt på seg å få alle stikka i 7sp. Ruter fire i utspill.

Spillet var over på kort tid fra den godeste bergenseren. Ruter dame, kløver ess, kløver til stjeling, spar til damen og kløver til stjeling. Nå er kløverholdet isolert i vest.

Så alle trumfen og mer ruter. Før den siste er stillingen som til høyre. 

Uansett hva vest kaster, gjør det skrekkelig vondt..


ª -
© E4
¨ 
§ Kn
   ª - ª -
   © KKn © -
   ¨ - ¨ 1076
   § D § -
ª -
© D8
¨ E
§ -

 

 
ª AT652
© AK3
¨ 9543
§ 9
ª J ª 983
© 95 © QT74
¨ AQJ82 ¨ K76
§ A8754 § QJ3
ª KQ74
© J862
¨ T
§ KT62
To småpene fra Kjetil H..
Jeg har skrytt av Kjetil Hildal før. Her viser han nok en gang at han egner seg som spillefører.

Mot 4sp i Nord fant Helge Mæsel i øst det beste utspillet med en trumf. Nå går det ikke å kryss-stjele lenger, fordi motparten må komme inn i ruter. Med enda en trumf blir det et stikk for lite. Bare prøv.

Plan B. den utspilte sparen gikk til knekt og ess. Så kløver til knekt, konge og ess. Roald vant og spilte hjerter til esset. En ruter mot tieren var Helge flink når han stakk med kongen og spilte mer trumf til honnør i bordet. Kløver til stjeling, ruter til stjeling, kløver til stjeling (damen falt) og ruter til stjeling. Stillingen til høyre:

Hva skal Helge gjøre med når kløver 10 spilles? (ruter 9 forsvinner på hånda) Stjeler han, er han innspilt og må spille hjerter. Stjeler han ikke blir kløver ti og hjerter konge det niende og tiende stikket..

ª T
© K3
¨ 9
§ -
   ª - ª 9
   © 5 © QT7
   ¨ AQ ¨
   § 8 § -
ª -
© J8
¨ 
§ T

ª KT9842
© AK2
¨ 65
§ 32
ª J ª A763
© J93 © 8764
¨ AQJT92 ¨ 4
§ A87 § K954
ª Q5
© QT5
¨ K873
§ QJT6
Denne gangen som motspiller.
Ingen heksekunst, men jeg kjenner mange som ville fortsatt trumfmatten.

Tom skulle spille 3ru i vest etter at Nord hadde meldt spar. Kløver tre til esset og kløver til kongen. Ruter finesse, spar til esset, ruter til stjeling og kløver. Thomas Haukland stakk og og spilte den siste kløveren som Tom stjal med ruter 10. 

Så hjerter knekt i posisjonen til høyre. Kjetil i nord vant og brukte et nano-sekund på å spille tre runder hjerter for å strippe Tom. Kjetil tok beita med ruter konge.

Som sagt, jeg kjenner flere som hadde stukket med hjerter ess og "fridd" seg med en høy spar. Da ser du helt sikkert hva som ville skjedd. 

 
ª KT
© AK2
¨ 6
§ -
    ª - ª 76
    © J93 © 8764
    ¨ AJ9 ¨ -
    § - § -
ª -
© QT5
¨ K87
§ -

 

"Hurra, da rekker jeg akkurat fjøset..
i morgen tidlig," ropte Inger Lene Hangeland ut i begeistring. I går inviterte klubben vår Ruter7 til å spille sammen med oss. Spillinga og rammene rundt med en fin servering i pausen tror jeg var vellykket på alle måter. Det er flotte og ivrige nybegynnere i rekrutteringsklubben Ruter 7 og da er det ikke annet å forvente enn at noen trenger litt mer tid.

Vi var ikke ferdige med de planlagte 27 spillene før over klokka 23, og da tok jeg en av mine kjente gode vitser. "Vi tar to runder og seks spill til!"

Inger Lene kan ikke komme på noe morsommere enn å spille kort og hun reiste seg på stolen og kom med det innledende utropet. Enda morsommere var det at hun fikk full støtte fra de fleste i klubben sin.

Vi takker for en hyggelig kveld og håper at det ikke er siste gangen vi finner på noe sammen. Det er jo jul snart, men jeg sier ikke mer.

To lagkamper + parturnering.
Markus Bruno gir seg ikke. Denne har dere ikke sett før.

Vi spilte lagkamper i går, første runde NM klubber der Ruter7 og Kristiansand møttes i to kamper. Samtidig arrangerte vi en parturnering med de samme korta som lagkampen.

Markus hacka i BK2000-tabellene og tror du ikke han fikk intergrert lagkampen i parturneringa. De fleste spilte tre spill i runden, mens lagkampen går jo over to havlrunder a 15 spill. Det var ikke noe problem..

RESULTATER 
KAMP 1    KAMP 2    TURNERING

 

Glimrende fra Rena!!
Å forsvare seg mot svake NT'er er ikke alltid så lett. Her var Nils Kvangraven og (spesielt) Roar Voll flink.

Først synes jeg dere skal legge merke til Nils sin 3kl. Det er kanskje noen som ikke hadde tatt sjansen på å melde "bare" 3kl, men selvsagt er det krav. Dette er akkurat det samme som om makker melder inn over motpartens svake to/Multi/ Ekrens. Alle nye farger er naturlig krav (hvis det ikke er overmelding da..). Uten en slik avtale blir det håpløst å komme i rett kontakt.

Roars 2ru var nå tynt i mine øyne, men 5-5 er alltid spillesterk hvis det er tilpass. Når makker viste kløver, voks hånda til himmels. Mindre enn 5kl skulle Roar i alle fall ikke spille og da la han likegodt inn en Splinter med 4sp.

Nils trodde vel knapt sine ører og ble sikkert skuffet da makker hadde bare et ess. 6kl var de alene om å melde av de 16 parene på BBO som spilte spillet.


 

Vellykket KM lag
Store deler av Vest-Agder sitt 1.divisjonslag vant årets innledende KM lag. I finalen møtes TEAM Mæsel og Homme/Olsen i en stikk-kamp over 32 spill. Vinneren av den kampen kan kalles seg kretsmester for lag 2009.
Bronsekampen står mellom Lyngdal og BB's disipler.

Det aller flinkeste var som vanlig TL Markus Bruno. Det er en fryd å være med der han han ansvaret. Ingen trolldomskunster, men forberedt, nøyaktig og pliktoppfyllende. 

RUTER 7 og KRISTIANSAND
med fellesarrangement førstkommende tirsdag på Håndverkeren. Klubbene skal møtes i to oppgjør i første runde NM klubber, så da slår vi to fluer i en smekk.

Rundekampene spilles tirsdag, og samtidig inviterer vi begge klubbens medlemmer til en kveldsturnering med de samme kortene.

Det blir enkel servering i pausen. Hjertelig velkommen til også spillere fra andre klubber som vil være sammen med oss.
MANDAL MONRAD...
arrangeres LØRDAG 28.NOVEMBER. Påmelding til Erik Jørgensen på telefon 38 26 10 50.
Vær ute i god tid. Sistae lag risikerer å ikke få være med. Oversitt er ikke noe greit i lag..

Boye har sendt en kopi av lørdagens dagbladspalte der jeg og Tom fikk til et fint motspill. HER er det..


Roar Voll var IKKE uheldig i DETTE spillet..
I spillet under antydet jeg at Møre & Romsdal & Omegn hadde litt tur da de dobla motparten i 1NT og tok en redobla beit. Mitt poeng var at Østerdal hadde 24hp mens Nils og Roar hadde bare 16 stykker. 

"Stikk er viktigere enn honnørpoeng," svarer Roar. "Det var rett og slett uflaks at det ikke var både to og fire(!!) beiter i dette.."  HER ER MAILEN

Javel, sier vi bare da. (og håper han dobler oss i MANGE delkontrakter i tiden framover..

 

ª K98
© KJ432
¨ K73
§ 86
ª A7 ª T542
© 95 © T86
¨ J982 ¨ AT4
§ AKT32 § 754
ª QJ63
© AQ7
¨ Q65
§ QJ9
Vest Nord Øst Syd
Roar V JH Skoglund Nils K Espen Larsen
       1kl
pass 1hj pass 1sp
pass 1NT pass pass
dobl redobl pass pass
pass         

Ikke helt i dytten....
Det er ikke til å komme bort fra at en må ha litt gli for å gjøre det bra i bridge. Denne helga hadde ikke Østerdal den nødvendige flaksen og i dette spillet innrømmer Nils Kvangraven at de hadde gudene på sin side.
Jeg er ikke sikker på hvor definert gjenåpninga er, men at den viser noe i kløver er vel ganske sikkert. Nils hadde en 25 IMP sving i hendene da han skulle serve. 

En kløvertass ga fem kløverstikk, to ess og en beit. 400 inn. Alle andre utspill gir 9 stikk. 1NTxx med to overstikk kan jeg ikke scoren for, men det er et firesifra tall i alle fall!!

                        
                                                   Helt greit utspill, makker...   

 

KM damer i Søgne 
   
KM lag i Farsund
Nå dere hive dere rundt. Ikke mer enn åtte lag er påmeldt og det er bare tre dager igjen.

Innbydelse og påmelding

 
blir nok utsolgt i morgen, fordi det ryktes at det kommer et spill med redaktøren i bridgespalten.

Det er fint hvis dere lager en rulleringsordning på arbeidsplasser rundt om i landet, slik at så mange som mulig kan få sett. Det blir neppe trykket opp ekstraaviser, så dere som får en i hånda bør ta godt vare på..

 

Mer suksess for "der supergross-meister."
Glimrende spilling i 1.divisjon ble fulgt opp med en sterk andreplass på gårsdagens spillekveld. Sammenlagt gikk det ikke like bra, men det går flere tog.

RESULTATER 27.okt     SAMMENLAGT

 


ª T86
© J7
¨ QJ652
§ 874
ª AQ953 ª J
© Q863 © AT542
¨ ¨ AT9
§ QT53 § AKJ6
ª K742
© K9
¨ K8743
§ 92
Vest Nord Øst Syd
Kjetil Tom Markus Snurr
     1hj pass
2NT pass 3kl pass
4ru pass 4sp pass
4NT pass 5kl pass
5NT pass 6kl pass
7hj pass pass pass

Samarbeid og logikk...
Etterpå er det aller meste lett i bridge. I spillet til venstre synes jeg Kjetil Hildal meldte glimrende, men det var helt sikkert for mye å forvente at makker er med på notene.  Etterpå er jeg sikker på at Markus er enig i makkers motiver for å melde som han gjorde.

2NT er krav til utgang med støtte. 3kl viser tillegg.

Kjetil mente at hoppet til 4ru fulgt av 4NT mente at makker IKKE skulle vise et evt. ruter ess. Det blir alt for hardt å melde Exclusion over 3kl, så ved å gå denne veien fikk han med seg at makker hadde enda mer tillegg når han gikk forbi 4hj og viste sparkontrollen.

Var han bare interessert i sparcuebid eller bare hvor mange esser makker hadde, var det da ingen vits å hoppe helt fra 3kl til 4ru?

Nå håpet han at makker hadde x,AKxxx,??,AKxxx.

Operasjonen vellykket, men pasienten døde?

      

 

Espen Forberg er misfornøyd.
med meg. HER er mailen fra han.

Etter å ha gått i alle tog på alle mulige dager i alle mulige anledninger (i alle fall i ungdommen) må jeg bøye nakken og si at han har et poeng. At disse kapitalistene tar sjela di er nå en ting. At de gjør det uten at en merker det, er faktisk enda verre.

Min ungdoms helt snur seg i graven!   -->

 

Møre og Romsdal leder 1.divisjon..
Det er jevnt i den øverste divisjonen, men Ole Berset, Bjørn Olav Ekren, Asbjørn Kindsbekken, Terje Lie, Roar Voll og Nils Kvangraven leder med sine 92 VP. Da er 16 spill fra den siste kampen medregna. På de neste plassene følger  Nord-Trøndelag, Hordaland og Midt-Trøndelag 1. Ingen tvil om hvor kraftsenteret i norsk bridge er akkurat nå. Oslo har faktisk ingen lag med i eliteserien.

Vi fra Vest-Agder har akkurat middels. Brødrene leverte gode lister hele tiden, mens vi andre to parene dominerte ikke akkurat. Det blir smågrums hele tiden, valgene sitter ikke og det blir enten beit i for hardt meldte utganger eller for mange +170-scorer.  På dette nivået holder ikke det. En blir blodig straffa for sine feil og skal en ha pluss på butleren, må en ha gode spill. Det holder ikke å sitte å safe inn middelsopplevelser. En må ut i krigen å skape ting. RESULTATER

Det er mange spill igjen og mye vil skje enda.

Denne gangen får du ikke så mange spill og opplevelser. Jeg skal skrive en artikkel fra 1.divisjon i Boye sitt glimrende magasin, BIN. Har du ikke skaffet deg og dine venner dette bladet enda, synes jeg du bare skal hive deg rundt. 120 sider med interessant lesing fra fjern og nær 6 ganger i året, er et must. HER er BIN sin hjemmeside og der kan du bestille.  

2. div Trømsø,    2.div Trondheim   2.div Oslo

Roald superstormester !!
Den høyeste sportslige "utmerkelsen" vi kan få her i landet, er tittelen "Superstormester". Ikke mindre enn 2500 MP kreves. I helga oppnådde selveste luringen denne tittelen. Vi gratulerer så masse. God spilling i helga viser at mannen enda ikke er over toppen!

 

Julekvelden kom tidlig til Heimdal..
"Du skal nå kritisere hele tiden, Snorre..." Joda, jeg innrømmer at jeg mener at arrangementene til NBF har manglet hodeplagg de siste tiårene. Når det er nasjonal champions league mener jeg at det skal være schwung over tilrettelegging og forberedelse. Jeg tror ikke mange kan føle seg SVÆRT fornærmet når jeg sier at dette ikke alltid har vært tilfelle.

All heder og ære til Per, Inger og dere andre som serverer oss i 1.divisjon i år. Om mine innspill har hatt noen betydning, vet jeg ikke og det spiller heller ingen rolle. Her er det julekvelden på forskudd. Håper dere i de andre puljene har det like bra som vi..

Flotte nye skjermer, det er klokke, det er turneringsleder med smil, det er god og billig mat, det er LINE UP, det er tydelige merker på bordene, det er resultatservice og det er tydelig oppsett for neste runde. Bedre kan vi ikke verken ha det eller få det..

At kaninen melder slemmer med mange esser vekke, er i alle fall ikke Inger Hjellemarken sin feil..


Inger Hjellemarken, Per Nordland, Liv Marit Grude og de andre steller oss så godt at vi takker og bukker alle sammen..

 

Vi er klare!!
Seks ivrige og optimistiske sørlendinger gleder seg til spilling i Trondheim. Målet er som før å holde plassen. Det blir sikkert tungt nok, men vi vet fra før at det blir jevnt. Alle lagene kan vel strengt tatt vinne og alle kan rykke ned. Følg med på BBO. Her blir det lite oppdateringer. Nå er det fullt fokus...
  
RESULTATER    LIVE 
Over: Den peneste og nest peneste Skoglund på Gardemoen. Til høyre luringen som mangler 3 MP på å bi superstormester. Der skal vi hjelpe deg i helga, Roald!

 

Beklager!!!
Mailboksen min fylles opp av innsendere som forteller at det skjedde ting i går. Jeg skreiv innlegget under i går formiddag og da var det ingenting annet enn tabellen under. Nå har Harald Skjæran oppdatert. Sorry igjen. Det skal da bare mangle at dagen før vi starter er 
"i god tid...   :-)"    (Nå får jeg vel enda mer kjeft!!)

Hei Snurr! Jeg skjønner at du liker å kritisere i hytt og vær, men det får da være måte på! Riktig nok er øynene det første stedet man blir blind... men ser du den ene linja på ei side burde du jaggu se den under også. Jeg la ut fullstendig kampoppsett for 1.-2. divisjon og den avdelingen som går i helga i går, så at du da ikke finner det i dag er nok din egen feil! 

Med vennlig hilsen Harald Skjæran fagsjef Norsk Bridgeforbund
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jeg dumpa tilfeldig inn på hjemmesiden din i dag… Oppsett… virker rotete slik det var framstilt hos degJ , men klikker man på oppsett, så får man… : http://www.bridge.no/var/fckeditor/bridgeno/file/PDF/SM/2009-10/2010_1div.pdf 

Dette regner jeg med at du allerede har funnet ut for LENGE sidenJ … bare vise at jeg har fått opp øya for dagenJ 
Mvh ECON AS Kjell G Fyrun
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hei! Joda, jeg skal forsøke å få flosshatten tilbake på plass. Den største endringen er at vi får nye skjermer J. Ut med plast inn tre. Når det gjelder hvem som skal møte hvem så finner du det her: http://www.bridge.no/var/fckeditor/bridgeno/file/PDF/SM/2009-10/2010_1div.pdf God tur og vær forsiktig med pc-en din. 

Mvh Inger
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Klart for divisjon....
Årets sportslige høydepunkt starter i morgen, fredag. Det å bli seriemester er vel utvilsomt det som rager høyest. Måtte det beste laget bli nummer 2, godt etter oss  fra Vest-Agder!!

Vi håper også at arrangørene legger lista et hakk høyere enn før om årene. Jeg har kritisert at flosshatten mangler, men i år regner jeg med at Inger Hjellemarken og de andre i staben har tatt den på. Vi er ikke SÅ kravstore, men vi vil ha tilbake listene fra regnskapet, vi vil ha oversiktlige resultater og det må gå an å se hvor vi skal sitte uten å drive etterforskningsarbeid. RAMA-rommet må lukkes for andre enn de som skal være der og ellers skal turneringsreglementet være både oppdatert og tilgjengelig.
Hvis tre lag havner likt i år, skal vi bare slå opp et sted og lese høyt.

Jeg slo opp på hjemmesida til NBF for å sjekke hvem vi skulle møte. Der fant jeg tabellen til høyre. Så fint, vi skal starte med lag 2 og etterpå har vi lag 4. Det var det med flosshatten da?

Ser dere for dere VG ved starten av forball-sesongen. 

"Kjempespennende åpningsrunde. 
Lag 5 møter lag 8!! Der blir en publikumstriller. 
På Lerkendal 17.mai får Rosenborg besøk av lag 3." 

     Christian Vennerød er ikke
fornøyd verken med min halveise eliminasjon eller Tom sin spar fra toppen. Selv i lag er det jo greit å få med seg overstikk, i alle fall når det ikke koster kontrakten. Her er hva far sier:

Selv om det er barneskirenn er det vel ikke smart å gi fra seg de beste sjansene til overstikk? I og med at trumfen satt 2-2, kan du jo gå inn på kløverkongen (som du selvsagt ikke brukte i første stikk, siden du har nok av innkomster til hånden) og spille en spar til knekten.

Funker dette, er du for det første hjemme, og kan fortsatt få enda et sparstikk til å kaste en ruter på, samt få ruterstikk hvis ruteress sitter foran. 12 stikk er altså mulig.

Poenget er at fortsatt er sikker på kontrakten, selv om du tok sparfinessen. For hva skal Vest spille om sparfinessen sprekker? Vrir han spar, får vi nok en sjanse på et ekstra sparstikk (slik det sitter, eller med spar 3-3), så han spiller ruter, som vi dukker. Nå er Øst innspilt. Han må enten gi oss et ruterstikk direkte eller spille spar opp mot bordets K 9 4. (Spiller han spar, lar vi sparen gå til bordet, stikker innom hånden på sparess og har inntak på hjerter 8 til å hente sparstikket.)

Hvis Vest ikke har spar 9, men Øst har 10 8 x x opprinnelig i spar, kan jo Vest spille spar tilbake etter å ha fått for spardamen. Men det gjør ikke noe. Da eliminerer vi sparen og spiller ruter til tieren og er nødt til å få et ruterstikk til slutt. Å spille spar til dama er nok det et lite barn ville gjort. Det gir relativt enkelt en god sjanse på overstikk. Uten å gi bort kontrakten.

Vennlig hilsen Christian Vennerød

Katja og Geir med kanonscore..
Ingenting er bedre enn at det kommer nye spillere og plasserer seg i toppen av resultatlistene. Katja Nilsen er på stormfart opp og fram. I går temmet hun kaniner og da ble det seier med både ei og to mil..

RESULTATER

 

ª K942
© 8543
¨ K104
§ K9
ª D1083 ª 75
© 107 © J6
¨ Kn86 ¨ AD72
§ D1052 § Kn8743
ª EKn6
© EKD92
¨ 963
§ E6
Vest Nord Øst Syd
Ringnes Tom Livgard Snurr
      1hj
pass  2hj pass 2NT
pass 4hj p.r

Ikke godt nok..
Jeg fikk til et innspill som funka, men ble rask satt på plass av min makker. Du fant ikke 100% varianten nei?

Det kom kløver ut til kongen i bordet. To ganger trumf, kløver ess og ruter til tieren og damen. Øst måtte spille spar.

Spar til tier og konge, spar til esset og spar knekt var aktuelt godt nok. Vest var inne og måtte spille ruter. Håndens nier var akkurat god nok til å vinne kontrakten da jeg gjetta rett og la liten i bordet.

Bridge handler mye om å bruke de nødvendige ekstra sekundene. Slik innledes der: 

Tre ganger spar fra toppen og ingen sits i verden kan beite. Nå ville vest fridd seg i spar, men da stjeler jeg og SÅ er det klart for ruter til tieren. Er det øst som kommer inn på fire kort spar, er det bare å la han få et ekstra sparstikk. Fra hånda forsvinner er ruter og øst må enten spille til dobbeltrenons eller gi bordet for ruter konge.

Barneskirenn?
     

                   HER er enda en perle av Tom Høiland.


ª 86
© 752
¨ EKD972
§ K7
ª DKn742 ª E53
© D4 © KKn63
¨ Kn106 ¨ 843
§ 543 § E102
ª K109
© E1098
¨ 5
§ DKn986
Vest Nord Øst Syd
  1ru pass 1hj
pass 2ru pass 2NT
pass  3NT p.r   

Hadde du klart denne?
Dette spillet fra BBO i går hadde du sikkert klart? Jeg har plassert deg i øst og faktisk skal du få se alle kortene.

Vest spiller ut spar dame. Første "problem" er hva du legger i stikk en. Joda, selvsagt legger du styrke. Makker har svært lite med inntak og det er om å gjøre å holde forbindelsene åpen. Stikker du og spiller mer spar, vil makker være inne i stikk to. At han finner vrien da, er vel for mye å håpe på...

Du legger styrke i spar. Spillefører er flink og legger liten spar i stikk en. Du kommer inn på spar ess i stikk to og så er det om å bruke hjernecellene igjen.

Makker har ikke fått  noe bedre kort siden sist du tenkte, så da er det faktisk ikke annet håp enn at han har hjerter dame. Det er seks ruterstikk + spar konge. Har spillerfører ED i hjerter, vil kontrakten alltid stå.

Du skifta hjerter i stikk tre?
    

 

Larvik/Stavern jobber  med rekruttering.
Rekrutteringsansvarlig Marianne Harding skryter av Vestfoldinger som gjør en glimrende jobb for å skaffe spillere for framtiden. Her er det hun skriver og under er noen bilder.
 
Hei Snorre, 

Tenkte bare å skrive noen ord til deg om hva gjengen i Larvik/Stavern har bedrevet i helga. Jan Tore Berg dro i høst med seg lederne av Stavern, Larvik og Tjølling Bridgeklubb for å gjøre et løft for å rekruttere nye bridgespillere. 

Klubbene har god økonomi, men en minkende medlemsmasse som for det meste har passert middagshøyden. Men i stedet for å legge inn årene og la klubbene sakte dø med pengene på bok investerte de en god slump av klubbkassa for å snu trenden. Solplassen Camping var med på løftet, og inviterte til helgekurs i bridge for unge spillinteresserte fra 18-50 år, med turnering med god premiering søndag. 

Ingen hadde vel egentlig noen anelse om det var mulig å lære nok bridge til å spille en turnering, fra scratch, på bare litt over en dag. Men allerede fredag etter middagen satt det tre bord og spilte bridge til seint utover kvelden, og i dag har de 22 deltakerne spilt turnering, trygt loset i havn av forbundsautorisert turneringsleder Trygve Lisland. Lotte og Ole Jacob har skjønt hva som gjelder, og ledet kun etter én runde: den siste. Lotte uttalte tidlig på lørdagen at selve spillingen gikk greit, men meldingene skjønte hun ingenting av. Seieren tyder på at læringskurven har vært bratt. Larvik/Stavern-gjengen følger opp med nybegynnerpulje onsdag om halvannen uke. Bronsemedaljørene i turneringen avtalte i stor iver allerede til lunsj i dag å møtes på fredag for å spille på BBO, for da slapp de å vente nesten to uker til neste gang. 

Mvh Marianne
 


    


ª 92
© 2
¨ AT8
§ KQJ8754
ª AT4 ª KQJ765
© AQ9854 © J763
¨ J7 ¨ 943
§ 32 § -
ª 83
© KT
¨ KDKn52
§ AT96
Vest Nord Øst Syd
 Hurra Egil H Nils R Snurr
  1kl 2sp 3NT
4sp 4NT pass pass
pass          

Neste gang, Jon Solli Hansen
og du møter meg, vil det gå slik. Det egentlige spillet er HER, til venstre er framtiden..

I stedet for å ta de 12 første stikkene i motspill, gir du meg de 12 første med kløver treeren ut..

Synes du kanskje min 3NT var rar? Det kan hende, men har du noen gang sett en med gående farge hoppe inn med svake to?