Sammenlagt tredje høstturnering - 2010 PAR (to beste)

Navn Sum Kveld 3 Kveld 2 Kveld 1
Helge Mæsel - Roald Mæsel 125,86 49.54% 74.07% 51.79%
Vibeke Hansen - Thore Øian Granheim 117,79 56.48% 46.76% 61.31%
Geir Brekka - Inger Lene Hangeland 114,81 56.94% 57.87% 40.48%
Jon Solli Hansen - Nils Christian Ravnaas 110,58 48.61% 54.63% 55.95%
Snorre Aalberg - Tom Høiland 110,12 54.17% 55.95%
Kjetil Hildal - Markus Bruno 102,84 50.46% 48.61% 52.38%
Stig Drangsholt - Even Ugland 92,19 40.74% 43.98% 48.21%
Nora Hanssen - Siri Sandnes 89,78 44.91% 44.91%
Sjur Erik Wangen - HF HEgtun/Guttorm Nilsen 89,77 45.37% 44.44%
Øystein Jensen - Erik Dahl 84,06 41.20% 42.86%