Sluttresultat første vinterturnering - Januar 2011

Navn Sum Kveld 1 Kveld 2 Kveld 3 Kveld 4
Helge Mæsel - Roald Mæsel 183,54 56,77 63,81 51,11 62,96
Jon Solli Hansen - Nils Christian Ravnaas 176,26 59,9 55,02 61,11 55,25
Snorre Aalberg - Tom Anders Høiland 171,74 46,3 47,61 63,33 60,8
Jan Erik Drangsholt - Stig Drangsholt 162,06 58,85 38,66 52,59 50,62
Kjetil Hildal - Markus Bruno 161,43 51,56 56,54 53,33 48,77
Even Ugland - Helge Wessel 159,15 65,63 38,66 48,15 45,37
Øystein Jensen - Erik Dahl 158,95 50 58,33 50,62
Marianne Homme - Egil Homme 152,6 53,15 46,67 52,78
Jan Arild Løvland - Dagfinn Iversen 147,81 49,48 45,91 49,26 49,07
Frank Svindahl - Clas Gundersen - Katja Nilsen 142,59 41,2 54,32 42,59 45,68
Inger Johann Larsen - Thore Granheim 136,09 41,9 44,81 49,38
Geir Brekka - Inger Lene Hangeland 133,21 39,58 47,35 42,96 42,9
Samsung Sundfjord - Helge Stornes 129,02 44,83 44,07 40,12