Sammenlagt andre høstturnering. De to beste teller.

Navn Sum Kveld 1 Kveld 2 Kveld 3 Kveld 4
Tom Anders Høiland - Snorre Aalberg 131 -9 81 -16 59
Helge Stornes - Even Ugland 100 81 -50 46 -27
Helge Wessel - Stig Drangsholt/Frank Svindal 88 15 9 64 16
Markus Bruno - Kjetil Hildal 70 41 28 1 -1
Helge Mæsel - Roald Mæsel 69 -8 26 2 41
Katja Nilsen - Geir Brekka 48 -60   107 1
Inger Johanne Larsen - Thore Øian Granheim 30 61 -8 -23 -44
Øystein Jensen - Erik Dahl 24 15 -26 -85 35
Nils Christian Ravnaas - Jon Solli Hansen -30 -48 0 7 11
Guttorm Nilsen - Sjur Erik Wangen -69 -61 -6 -37 -26
Roald Hodne Larsen - Magne Tønnesen -123 -60 -22 -41 -65