RESULTATER KRISTIANSAND BK
  
November 2012 Januar 2013
7.november Klubbmesterskap kveld 1 9 januar
14.november Klubbmesterskap kveld 2 16.januar
     23.januar
   30.januar  Første kveld lagturnering
    
    
August 2012 September 2012 Oktober 2012
29.august Åpen kveld / årsmøte 5.septeber Åpen kveld 3.oktober Kubbmesterskap LAG
    12 september 1/3 Høst 1 10.oktober Bymesterskap kveld 1
       19 september 2/3 Høst 1 17.oktober Bymesterskapet kveld 2
      26.september 3/3 Høst 1 24.oktober Bymesterskapet kveld 3
     Sammenlagt høst 1  Sammenlagt Bymesterskapet
 
    31.oktober
Februar 2012 Mars 2012 Ruter 7 2012: lørdag - handikap - elite
 1.februar Første kveld vinterturnering Kveld 2 7.mars Klubbmesterskap - sesjon 1 20.august
8.feb. Første vinterturnering, kveld 3 14.mars Klubbmesterskap - sesjon 2 8 mai
     21.mars Klubbmesterskap - sesjon 3 xxxx
15.feb. Vinterturering 2. Første kveld. Sammenlagt klubbmesterskapet xxx
22.februar vinterturnering 2. Andre kveld ÅPEN KVELD 28.MARS xx
29.februar. Åpen skuddårsbridge

      

November 2011 Desember 2011 Januar 2012 
Bymesterskapet  MP treff klubbkveld 7.des Åpen kveld 4.jan