Resultater 8 mai

Snorre og Roald Roar og Asbjørn  Nils og Terje Geir og Jon S Hansen
Kamp 1 A A B B
Kamp 2 A B A B
Kamp 3 A B B A
R Kamp 1 -30 -30 +30 +30
R Kamp 2 -14 +14 -14 +14
R Kamp 3 +3 -3 -3 +3
Smlagt -41 -19 +13 +47

 

Kamp 1:  Snorre -  Nils            Roar - Geir
Kamp 2:  Snorre -  Geir           Nils - Roar 
KAmp 3: Snorre - Roar           Geir - Nils