Resultater

Snorre og Espen Brødrene Skoglund Terje og Nils Gjermund og Lars Arthur
Kamp 1 A A B B
Kamp 2 A B A B
Kamp 3 A B B A
R Kamp 1 21 21 -21 -21
R Kamp 2 30 -30 30 -30
R Kamp 3 -4 4 4 -4
Smlagt 47 -5 13 -55