Første høstturnering - sammenlagt. 3 av 4 kvelder teller

Navn Sammenl Kveld 1 Kveld 2 Kveld 3 Kveld 4
Øystein Jensen - Erik Dahl/JE Drangsholt 182,11 % 55,36 % 60,83 % 59,60 % 61,68 %
Magne Tønnesen - Roald Hodne Larsen 180,62 % 60,00 % 65,83 % 54,8 % 53,65 %
Kjetil Hildal - Markus Bruno 169,07 % 58,33 % 57,08 % - 53,65 %
Frank Erik Svindahl - Ragnhild Brekka 159,97 % 52,74 % - 48,90 % 58,33 %
Snorre Aalberg - Tom Anders Høiland 155,26 % 52,24 % 50,42 % - 52,60 %
Nils Christian Ravnaas - JS Hansen 152,90 % 57,71 % 46,30 % 48,90 % 45,83 %
Even Ugland - Helge Wessel 152,37 % 48,44 % 43,33 % 60,60 % 43,23 %
Inger Johanne Larsen - Thore Øian Granheim 139,24 % - 45,00 % 44,70 % 49,54 %
Katja Nilsen - Helge Stornes 124,83 % 43,93 % 43,70 % 37,20 % 39,58 %
Guttorm Nilsen - Sjur Erik Wangen 106,11 % 20,60 % 45,42 % - 40,10 %