OL 2012
Lille
Ansvarlig for siden
Snorre Aalberg

  
KRISTIANSAND BRIDGEKLUBB. 
    

               
Norsk
Bridgefestival
2013