Resultater Vinterturnering 1 Sammenlagt

Sum Kveld 4 Kveld 3 Kveld 2 Kveld 1
Erik Dahl - Øystein Jensen 156 29 42 53 61
Helge Stornes - Roy Olsen 125 20 62 13 43
Helge Mæsel - Roald Mæsel 90 56 23 11
 Markus Bruno med makker 83 34 1 0 48
Snorre Aalberg . Tom Høiland 73 28 42 3
Marianne Homme - Egil Homme 63 25 39 -1
Geir Brekka - Karl Christian Bauman 62 24 11 27
Arne Malm Wangberg - Hans Fredrik Hegtun 4 -40 8 -23 19
Nils Ravnaas - Helge Wessel -17 -18 10 -10 -17
Alf Mardon Hansen - Arve Lien -17 -31 4 10
Stig Drangsholt med makker -43 -57 -3 -8 -32