Sammenlagt januarturnering etter 4 kvelder

NAVN SMLAGT Kveld 4 Kveld 3 Kveld 2 Kveld 1
Øystein - Erik 175,63 % 61,81 % 58,47 % 54,50 % 55,35 %
Geir - Jon S 175,51 % 58,68 % 58,13 % 58,70 % 46,42 %
Helge - Roald 175,48 % 56,94 % 62,59 % 49,70 % 55,95 %
Nils - Tom 171,69 % 57,64 % 59,15 % 54,90 % 0,00 %
Stig - Pål 166,54 % 43,06 % 58,84 % 45,80 % 61,90 %
Erik - Snorre 164,22 % 56,94 % 50,68 % 56,60 % 0,00 %
Per Henrik - Helmuth 152,75 % 56,60 % 48,95 % 47,20 % 42,26 %
Nils - Atle 151,86 % 0,00 % 41,50 % 55,60 % 54,76 %
Jørn - Rune 149,33 % 36,11 % 49,32 % 63,90 % 0,00 %
Bjørn - Per 136,72 % 42,71 % 37,41 % 56,60 % 0,00 %
Roy VP - Jon 131,77 % 33,68 % 41,12 % 47,20 % 43,45 %
R H Lasen - T Frikstad 88,86 % 0,00 % 48,98 % 0,00 % 39,88 %
Kristen Ugland - Hans F Hegtun 80,12 % 42,71 % 37,41 % 0,00 % 0,00 %
Elisabeth Øyan - Arne M Wangberg 58,81 % 0,00 % 58,81 % 0,00 % 0,00 %
Kai Henriksen - Terje Moen 55,56 % 55,56 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Arne M Wangberg - Roald H Larsen 54,51 % 54,51 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Monica Nyhaven - Harald Arnesen 50,35 % 50,35 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Håvard Karlsen - Helge Wessel 49,65 % 49,65 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Marianne Homme - Jorunn Olsen 48,64 % 0,00 % 48,64 % 0,00 % 0,00 %
Monica - Harald 42,00 % 0,00 % 0,00 % 42,00 % 0,00 %
Cato - Heidi 33,70 % 0,00 % 0,00 % 33,70 % 0,00 %
Marit - Cato 33,70 % 0,00 % 0,00 % 33,70 % 0,00 %

 

TIBAKE