Resultater Juleimpen sammenlagt
etter to kvelder (av tre) Dårligste kan strykes

Sum Andre Første
Even Ugland - Markus Bruno 516,00 428,00 88,00
Bjørn Fjellstad - Øystein Jensen 467,00 393,00 74,00
Snorre Aalberg - Tom Høiland 333,00 101,00 232,00
Egil og Marianne Homme 301,00 301,00 -
Kai Henriksen - Per Skretting 203,00 203,00 -
Knut Johansen - Odd Herlofsen 38,00 38,00 -
Helge Stornes - Karl C Baumann 9,00 9,00 -
Jon Solli Hansen - Jan Erik Drangsholt -1,00 -167,00 166,00
Skarpeid - Skarpeid -54,00 -54,00 -
Inger Johanne Larsen - Tore Granheim -117,00 -213,00 96,00
Nina Kaspersen - Claes Gundersen -134,00 -134,00 -
Hans Fredrik Hagtun - Arne M Wangberg -194,00 -70,00 -124,00
Arve Lien - Alf Mardon Hansen -222,00 -222,00 -
Atle Stray - Tor Skarprud -235,00 -235,00 -
Stig Drangsholt - Helge Wessel -350,00 -112,00 -238,00