Resultat 17.november
2. kveld i 3 kvelds parturnering
  Prosent
1 Høiland - Kvangraven 62,74 %
2 Nyhaven Arnesen 56,56 %
3 Teigen - Holte 56,53 %
4 Lille og Store Mæsel 53,30 % 
5 JS Hansen - Dahl 53,23 %
6 Ugland - Hegtun 52,92 %
7 Rannestad - VK Hansen 50,83 %
8 Aalberg - Jørgensen 50,00 %
9 Albert - Thomas 49,51 %
10 Rånås - Rønland 47,99 %
11 Putten.- Bakken 45,10 %
12 Eide Moen 43,06 %
13 Ånesen - Flaa 38,23 %

TILBAKE