Resultater Klubbmesterskap sammenlagt 3/3

Plass Parnavn Sum Tredje Andre Første
1 Snorre Aalberg - Tom Høiland 176,16% 56,58% 67,08% 52,50%
2 Geir Brekke - JS Hansen 171,49% 59,11% 54,94% 57,44%
3 Jan Erik og Stig Drangsholt 167,14% 53,45% 61,11% 52,58%
4 Marianne og Egil Homme 166,76% 56,32% 56,17% 54,27%
5 Atle Stray - Tore Olsen 159,33% 55,54% 53,91% 49,88%
6 Nils Kvangraven - Bente Ballestad 158,18% 47,66% 56,79% 53,73%
7 Even Ugland - Helge Wessel 157,27% 54,85% 42,80% 59,62%
8 Helge Stornes - Nils Ranvnaas' 155,60% 57,62% 44,65% 53,33%
9 Helge og Roald Mæsel 150,10% 46,42% 55,97% 47,71%
10 Øystein Jensen - Erik Dahl 148,87% 49,29% 50,82% 48,76%
11 Markus Bruno - Morten Kvermo 148,31% 51,04% 45,27% 52,00%
12 Viggo Koll Hansen - Tore Høgdal 148,00% 45,05% 53,09% 49,86%
13 Magne Tønnesen - Rolf Gundersen 140,48% 49,29% 49,38% 41,81%
14 Terje Dag Østhassel - Stein Furuseth 135,96% 40,36% 48,35% 47,25%
15 Alf Mardon Hansen - Arve Lien 131,12% 44,27% 39,92% 46,93%
16 Tore Granheim - Inger J Larsen 126,01% 38,08% 44,44% 43,49%