Sammenlagt JuleIMP'en 2006 (to beste teller)

Parnavn Sum 20.nov 27.nov
B Fjellstad - Jensen 619 224 395
Roald - Helge 438 423 15
Nils K - Tom Høiland 291 -7 298
Tønnesen - Gundersen 261 88 173
Stornes - Ravnås 245 122 123
Arne Malm Wangberg - M Bruno 108 -92 200
H Arnesen - Hanne Firgstad 51 -53 104
Knut Johannesen - T Skarpholt 86   86
Espen Skarp - Thore Granheim 58 -73 131
Cantina - Stig Drangs 51   51
M Røineland - Svein Teigen 20   20
Egil - Marianne homme -1   -1
Siri Sandnes - Per Ove 0   0
JS Hansen - E Dahl -195 -267 72
Geir B - S Aalberg 235 71 164
Monica - helge Thors -240 -195 -45
arve lien - Alf M Hansen -139 83 -222
W - Ugh -374 -184 -190
H Christiansen - Ø Knutsen -684   -684