Sammenlagt JuleIMP'en 2006 (to beste teller)

SLUTT første andre tredje
B Fjellstad - Øystein Jensen 656 224 395 261
Roald - Helge Mæsel 645 423 15 222
Espen Skarp - Thore Granheim 297 -73 131 166
Nils K - Tom Høiland 291 -7 298
M Tønnesen - Gundersen 261 88 173 -12
Stornes - Ravnås 245 122 123 92
Arne Malm Wangberg - M Bruno 108 -92 200
Knut Johannesen - T Skarpholt 86 86
Kjetil Krogh - Stig Drangsholt 70 51 19
H Arnesen - Hanne Firgstad 51 -53 104
arve lien - Alf M Hansen 32 83 -222 -51
M Røineland - Svein Teigen 20 20
Siri Sandnes - Per Ove 0 0
Egil - Marianne homme -1 -1
Geir B - S Aalberg -93 71 -164
W - Ugh -374 -184 -190
Monica - helge Thors -610 -195 -45 -415
H Christiansen - Ø Knutsen -684 -684