Høstturnering 1 - Sammenlagt 3 av 4 kvelder teller

Snitt Kveld 1 Kveld 2 Kveld 3 Kveld 4

Helge og Roald Mæsel            1.44            0.96            1.71            1.66           -1.00
Jon Solli Hansen  - Nils Ravnaas            1.13            0.22            1.29           -1.62            1.87
Mariann og Egil Homme            1.02           -1.44            1.91            1.12            0.04
Helge Stornes - Johnny Rognlid            0.87            0.37            0.83           -0.16            1.41
Ragnhild og Geir  Brekka            0.74           -0.04           -1.95            1.41            0.85
KC Bauman - E Forberg            0.56            0.81            0.12           -0.70            0.75
Markus Bruno - Helge Wessel           -0.02           -0.30            0.29           -0.33           -0.04
EriK Dahl - Øytein Jensen           -0.35            0.81           -1.08           -0.79