Resultater første høstturnering
De tre beste scorene teller..

Navn Sum fjerde tredje andre Første
Snorre Aalberg - Markus Bruno 150 3 4 72 74
Marianne Homme - Egil Homme 103 77 38 -12 -36
Karl Christian Baumann - Geir Brekka 89 26 21 22 41
Øystein Jensen - Erik Dahl 68 48 30  -10 -34
Helge Mæsel - Roald Mæsel 58 6 43 9
Alf Mardon Hansen - Arve Lien 11 4 -53 -24 31
Hans Fredrik Hegtun - Arne Malm Wangberg -21 -5 -54 -15 -1
Helge Stornes - Helge Wessel -34 -16 -27 -3 -15