Sluttresultater andre høstturnering
De tre beste scorene (av fire) teller..

Navn SUM 4.kveld 3.kveld 2.kveld 1.kveld
Geir Brekka - KC Baumann 176,71 % 50,00 % 57,07 % 60,71 % 58,93 %
Snorre Aalberg - Tom Høiland 175,10 % 59,82 % 54,57 % 48,51 % 60,71 %
Egil Homme - Marianne Homme 168,23 % 47,77 % 62,21 % 57,14 % 48,88 %
Øystein Jensen - Erik Dahl 164,27 % - 54,00 % 55,36 % 54,91 %
JS Hansen - Nils Ravnaas 161,63 % 59,82 % 51,36 % 46,73 % 50,45 %
Helge Wessel -Even Ugland 153,72 % 50,00 % 45,71 % 48,81 % 54,91 %
Roald Mæsel - Helge Mæsel 151,72 % 49,11 % 53,21 % 49,40 % 47,32 %
Markus Bruno - Even Ugland 147,61 % 50,89 % 38,86 % 49,40 % 47,32 %
Alf Mardon Hansen - Arve Lien 145,87 % 50,89 % 47,21 % 45,24 % 47,77 %
Inger Johanne Larsen - Tore Granheim 141,48 % 44,20 % 40,43 % 56,85 %