TILBAKE

SAMMENLAGT 3.KVELDS TURNERING - To beste teller
Parnavn SUM 24.nov 17.nov 10.nov
Lille og Store Mæsel 126,05 % 68,13 % 53,30 % 57,92 %
Aalberg - Jørgensen 125,83 % 56,25 % 50,00 % 69,58 %
JS Hansen - Dahl 117,81 % 53,23 % 64,58 %
Albert - Thomas - Drangsholt 110,83 % 58,75 % 49,51 % 52,08 %
Nyhaven Arnesen 109,89 % 53,13 % 56,56 % 53,33 %
S.Sunde - T.Høgdal 101,46 % 40,63 % 60,83 %
Ugland - Hegtun - Christensen 97,09 % 52,92 % 44,17 %
Putten.- Bakken 93,85 % 48,75 % 45,10 % 32,08 %
Rannestad - VK Hansen - Sundt 91,46 % 40,63 % 50,83 % 35,83 %
JE Drangsholt - P.Drangsholt 88,13 % 38,13 % 50,00 %
Høiland - Kvangraven 62,74 % 62,74 %
Teigen - Holte 56,53 % 56,53 %
Evensen - Torvund 50,00 % 50,00 %
Stray - Johansen 48,75 % 48,75 %
Rånås - Rønland 47,99 % 47,99 %
Brekka - Granli 46,88 % 46,88 %
Eide Moen 43,06 % 43,06 %
Ånesen - Flaa 38,23 % 38,23 %
Versland - Versland 29,58 % 29,58 %