Sammenlagt andre høstturnering - etter tre av fem kvelder

Parnavn SUM 17.okt 24.okt 31.okt
Magne Tønnesen - Rolf Gundersen 169,27 53,66 66,46 49,15
Nils Ravnaas - Atle Stray 166,98 66,71 52,03 48,24
Helge Stornes - Stig Drangsholt 165,02 56,26 52,97 55,79
Freddy Larsson -  Roy Olsen 164,48 61,07 55,91 47,50
Marianne - Egil Homme 162,16 49,50 53,17 59,49
Snorre Aalberg - Sverre J Aal 159,79 54,37 59,37 46,05
Øystein Jensen - Bjørn Fjellstad 157,29 44,61 54,08 58,60
Jon Solli Hansen - Erik Dahl 143,22 42,34 52,97 47,91
Helmuth Thomas - Espen Skarpholt 140,31 53,59 49,74 36,98
Per Henrik Drangsholt - Leif Johannsen 136,11 45,53 47,49 43,09
Kristen Ugland - HF Hegthun 128,25 47,10 39,03 42,12
Gabriel Rannestad -Henry Sundt 124,85 49,29 38,77 36,79
Alf Mardon Hansen - Stein Furuseth 123,58 36,47 36,02 51,09
Helge og Roald Mæsel 122,22 59,14 63,08
Nils Kvangraven- Tom Høiland 106,23 50,32 55,91
Jørn Skryten - Rune Arnesen 105,03 53,66 51,37
Helge Wessel - Even Ugland 104,92 51,19 53,73
Tore Høgdal - VK Hansen 91,90 49,22 42,68
I Ls\arsen - K Larsen 90,26 39,35 50,91
Markus Bruno - Terje Skårdal 89,07 41,79 47,28
Jon og Gerd Homme 57,32 57,32
Johnny Rognlid - SI Pettersen 55,93 55,93
Monica Andreassen - Helge Thorsen 54,82 54,82
Eivind Thune - Jan Eide 52,29 52,29
Eidet - Stokkeland 51,15 51,15
Rånås - Røineland 40,59 40,59