RESULTATER MANDAG 19.SEPTEMBER - 18 PAR

Parnavn 19.sep
Jørn Skryten - Rune Arnesen 44
Espen - Torleif Skarpholt 38
Øystein Jensen - Bjørn Fjellstad 36
Jon Solli Hansen - Erik Dahl 22
Snorre Aalberg - Sverre J Aal 20
Helge Wessel - Helge Stornes 18
Monica Andreassen - Helge Thorsen 18
Markus Bruno - Terje Skårdal 14
Jorun  Olsen -  Roy Olsen 9
Helge og Roald Mæsel 7
Marianne - Egil Homme 7
Nils Ravnaas - Atle Stray 6
Pål Christensen - Helmuth Thomas -14
Magne Tønnesen - Rolf Gundersen -26
Geir Brekka - Even Ugland -40
Gabriel Rannestad -Henry Sundt -48
Per Henrik - Leif Johannsen -54
Hanne Frigstad - Irakli Mitrusi -57
Nils Kvangraven- Tom Høiland
Alf N Hansen - Lien