RESULTATER MANDAG 17.oktober - 20 PAR

Parnavn SUM
Nils Ravnaas - Atle Stray 66,71
Freddy Larsson -  Roy Olsen 61,07
Helge Wessel - Stig Drangsholt 56,26
Monica Andreassen - Helge Thorsen 54,82
Snorre Aalberg - Helge Homme 54,37
Jørn Skryten - Rune Arnesen 53,66
Magne Tønnesen - Rolf Gundersen 53,66
Helmuth Thomas - Terje Skårdal 53,59
Geir Brekka - Even Ugland 51,19
Nils Kvangraven- Tom Høiland 50,32
Marianne - Egil Homme 49,50
Gabriel Rannestad -Henry Sundt 49,29
Tore Høgdal - VK Hansen 49,22
Kristen Ugland - HF Hegthun 47,10
Per Henrik Drangsholt - Leif Johannsen 45,53
Øystein Jensen - Bjørn Fjellstad 44,61
Jon Solli Hansen - Erik Dahl 42,34
Markus Bruno - Pål Christensen 41,79
I Ls\arsen - K Larsen 39,35
Alf Mardon Hansen - Stein Furuseth 36,47