RESULTATER JuleIMP'en sammenlagt

Navn Sammenlagt 3.kveld 2.kveld 1.kveld
Freddy Larsson -  Roy Olsen 91 32 -49 59
Øystein Jensen - Bjørn Fjellstad 75 56 19
Magne Tønnesen - Rolf Gundersen 66 6 41 25
Markus Bruno - Terje Skårdal 52 41 11
Alf Mardon Hansen - Arve Lien 43 -2 45
Snorre Aalberg - Sverre J Aal 42 59 -17
Helge Wessel - Stig Drangsholt 38 11 27 -22
Marianne - Egil Homme 34 6 -24 28
Helmuth Thomas - Espen Skarpholt 17 16 1 -28
Helge Stornes - Even Ugland 11 0 11
Jon Solli Hansen- Erik Dahl 4 -5 9
Jon og Gerd Homme -5 -28 23
Gabriel Rannestad -Henry Sundt -8 -8
Gabriel Rannestad -T Høgdal -17 -55 38
M Andreassen -  helge Thorsen -25 -6 -19
Tom Høiland - Nils Kvangraven -38 -48 10
Roald H Larsen - Hans F Hegthun -86 -50 -36