RESULTATER 28.november - 15 par

Snorre Aalberg - Sverre J Aal 59
Magne Tønnesen - Rolf Gundersen 41
Gabriel Rannestad - T Høgdal 38
Helge Wessel - Stig Drangsholt 27
Øystein Jensen - Bjørn Fjellstad 19
Erik Dahl - Jon Solli Hansen 12
Roald Mæsel - Terje Skårdal 11
Tom Høiland - Nils Kvangraven 10
T Haukland - Espen Skarpholt 1
Marianne - Egil Homme -24
Jon og Gerd Homme -28
Kristen Ugland - Hans F Hegthun -36
Freddy Larsson -  Roy Olsen -49