RESULTATER 14.november - 21 par

Parnavn 14.nov
Marianne - Egil Homme 63,54
Nils Kvangraven- Tom Høiland 63,33
Jon Solli Hansen - Erik Dahl 60,8
Øystein Jensen - Bjørn Fjellstad 60,48
Helge og Roald Mæsel 59,46
Freddy Larsson -  Roy Olsen 52,85
Pål Christensen - Markus Bruno 52,85
Magne Tønnesen - Rolf Gundersen 51,31
Jørn Skryten - Rune Arnesen 49,8
Helmuth Thomas - Espen Skarpholt 49,69
Snorre Aalberg - Sverre J Aal 49,19
Kristen Ugland - HF Hegthun 48,06
Stig Drangsholt - Helge Stornes 47,76
Helge Wessel - Even Ugland 47,44
Per Henrik Drangsholt - Leif Johannsen 46,54
Tore Høgdal - VK Hansen 45,72
Alf Mardon Hansen - Stein Furuseth 45,72
Gabriel Rannestad -Henry Sundt 44,91
Jon og Gerd Homme 43,17
Tor Nordgård - I Skarpeid 40,02
Monica Andreassen - Helge Thorsen 37,37