Resultater sammenlagt vinterturnering

Parnavn Sum 4.kveld 3.kveld 2.kveld 1.kveld
Helge Stornes - Nils Ravnaas 85 18 -35 29 38
Terje Skårdal - Markus Bruno 72 26 4 9 37
Arne Malm Wangberg - Hans F Hegtun 60 -61 -16 71 5
Helge Mæsel - Roald Mæsel 59 47 9 -3 3
Øystein Jensen - Bjørn Fjellstad 54 12 10 32 -6
Snorre Aalberg - Tyrgve Bratteli 53 -3 19 -34 37
Roald H Larsen - Bente Holmen 46 5 21 -11 20
Rolf Gundersen - Magne Tønnesen 2 -11 10 3
helge Thorsen - Even Ugland - W -14 -39 -16 -3 5
Tore Granheim - Espen Skarpholt -66 -15 -10 -44 -41
Irakli Mitrushi - Hanne Frigstad -68 -32   -46 -22