Resultatliste mandag 27.november -  1.kveld juleturneringa
    
1 Mariann og Egil Homme 58,64
2 Helge og Roald Mæsel 58,02
3 Rune Arnesen - Jørn Skryten 57,41
4 M. Andreassen - H. Arnesen 56,48
5 Snorre Aalberg - Tom Høiland 54,01
6 Rannestad - Sundt 53,70
7 Geir Brekka - Jon S Hansen 51,85
8 K. Johansen - E.Skarpholt 51,23
9 Erik Dahl og Øystein Jensen 49,38
10 Furuseth - Hansen 47,53
11 T Høgdal - VK Hansen 43,83
12 Stig og Petter Drangsholt 42,90
13 T Moen - P Christensen 39,20
14 Rv Putten - V Hansen 35,80

TIL1BAKE