Resultatliste 28.februar   2005
Navn 4.kveld
Tom Høiland - Snorre Aalberg 58,56 %
Mæsel - Mæsel 57,05 %
Terje Skårdal - Ø Jensen 55,77 %
E Ugland - G Brekka 54,81 %
JS Hansen - Erik Dahl 53,85 %
Rune og Jørn 53,53 %
Jon Homme - Marianne Homme 52,24 %
Helmuth Thomas - AT Albert 51,92 %
P Christensen - P Drangsholt 51,28 %
Egil  Homme - Gerd Homme 47,12 %
Erik Jørgensen - RH Larsen 46,79 %
W Nordskag - T Moen 44,87 %
AM Hansen - A Lien 40,38 %
PH Drangsholt - L Johannesen 31,73 %

 

TILBAKE