LINK TIL ANDRE KLUBBER OG KRETSER

 Sogn og Fjordane

Søgne Bridgeklubb

Norske sider:
Norsk Bridgeforbund www.bridgefederation.no
Bridge i Norge (bridge magasin)     www.bin.no
Aust Agder bridgekrets http://www.aabk.net/     
Arendal BK http://www.arendalsbk.no     
Myra BK http://myra.aabk.net/            
SØM BK
http://1170.bridge.no/

 

NORSK SAMLESIDE    
INTERNASJONAL SAMLESIDE... BRA !!!
   
Internasjonale sider av interesse
Turneringskalenderen
(link til alle internasjonale turneringer)
http://www.math.auc.dk/~nwp/bridge/
Det Europeiske bridge forbundet  http://www.eurobridge.org/index2.html
Verdens Bridgeforbund  http://www.worldbridge.org/wbf.htm
Andrew Robsons spalte i TIMES ONLINE  http://www.timesonline.co.uk/section/0,,202,00.html
  
Bridgespilling på nett:
OK BRIDGE www.okbridge.com
TOPBRIDGE www.topbridge.com
ONLINE BRIDGE - bl.a RAMA www.bridgebase.com